แต่ได้ทรงสละ ยอมรับสภาพทาส

“แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ (ฟีลิปปี 2:7)

พระเยซูเสด็จมานอนในรางหญ้าเพื่อคุณและผม ทรงยอมละจากพระสิริและความมั่งคั่งแห่งฟ้าสวรรค์มาบังเกิดในคอกสัตว์

พระเยซูยอมยากจนเพื่อให้เราทั้งหลายได้มั่งคั่ง ทรงดำเนินชีวิตอย่างถ่อมพระทัยในความยากจน และเมื่อพระองค์ต้องจ่ายภาษี พระองค์ต้องไปหาเหรียญจากในปากปลา

เมื่อพระองค์ส่งพวกสาวกออกไป ทรงสั่งไม่ให้พวกเขานำสิ่งใดติดตัวไปยกเว้น แต่ไม้เท้า และฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (มาระโก 6:7-9) พระองค์ถูกประหารเช่นเดียวกับพวกอาชญากร เพื่อให้เราได้สวมใส่เสื้อแห่งศักดิ์ศรี

ลูกๆขอพระเจ้าครับ พวกคุณมั่งคั่ง ผมเองก็มั่งคั่ง – อย่าลืมสรรเสริญพระเจ้านะครับ

อ่านฟีลิปปี  2:6-11 กับครอบครัว หรือเพื่อนๆของคุณในช่วงเฉลิมฉลองคริสตมาสนี้ มีสามัคคีธรรมและใช้เวลาสรรเสริญพระเจ้าสำหรับพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์นะครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding Ministries: www.lwf.org

ผู้ทรงสภาพของพระเจ้า แต่มิได้ทรงถือว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือ แต่ได้กลับทรงสละ และทรงรับสภาพทาส  ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูง และได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์ เพื่อเพราะพระนามนั้น ทุกเข่า ในสวรรค์ ที่แผ่นดินโลก ใต้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกลงกราบ พระเยซู และเพื่อ ทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบิดาเจ้า (ฟีลิปปี 2:6-11)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • หยุดช่วงเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่นี้ อย่าลืมใช้เวลานมัสการพระเจ้า มีสามัคคีธรรมและอธิษฐานร่วมกันในครอบครัวถ้าทำได้ ในกลุ่มพี่น้องคริสเตียน ในคริสตจักร ฯลฯ เพื่อการงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะสำเร็จลงโดยมีเราเป็นอุปกรณ์นะคะ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.