ธ.ค. 292011
 

“เมื่อพระราชินีแห่งเชบา ทรงได้ยินกิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้า พระนางก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆ” (1พงศ์กษัตริย์ 10:1)

พระราชินีแห่งเชบานั้นทั้งมั่งคั่งและร่ำรวย พระนางมีทุกสิ่งที่ราชินีพึงมี – ทองคำ เงิน งาช้าง เพชรนิลจินดา และข้าทาสบริวารที่พร้อมจะทำทุกสิ่งที่นางต้องการ – ใช่ค่ะ นางมีเกือบครบทุกสิ่ง

เมื่อได้ยินเรื่องกษัตริย์ซาโลมอนผู้โด่งดังและพระเจ้าผู้อัศจรรย์ยิ่งของพระราชา ถึงแม้ประชากรของพระนางมีพระมากมายให้นมัสการ แต่ไม่มีพระองค์ใดดึงดูดความสนใจของนางได้เท่ากับองค์พระผู้เป็นเจ้าของอิสราเอล จิตใจของนางแสวงหาพระองค์ นางจึงเดินทาง 1,400 ไมล์ข้ามทะเลทรายแห่งอาราเบียเพื่อไปเฝ้ากษัตริย์ซาโลมอน กษัตรยิ์ที่รู้จักกับพระเจ้าของตนเองเป็นส่วนตัว

อูฐใช้เวลาเดินทางได้วันละประมาน 20 ไมล์ ดังนั้นการเดินทางไปกินเวลาถึงหกเดือน และกลับอีกหกเดือน นางนำกองคาราวานใหญ่ของเหล่าข้าทาสบริพาร เครื่องเทศชั้นดี ทองคำและไม้หอมจำนวนมากมาเป็นของขวัญถวายแด่กษัตริย์ซาโลมอน จิตใจและจิตวิญญาณของนางโหยหาความมั่งคั่งที่ยังขาดอยู่ และนางรู้สึกได้ว่าจะค้นพบความมั่งคั่งเช่นนี้ได้ในองค์กษัตริย์ซาโลมอน

เมื่อไปถึง นางยืนอยู่หน้าพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ตระการตา แต่นางไม่ได้ต้องการมาดูอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามที่สุดเท่าที่เคยมีมา นางต้องการมาค้นหาสมบัติล้ำค่าที่ยังเป็นความลับอยู่สำหรับนาง

พระคัมภีร์บันทึกว่านางใช้เวลาสนทนากับกษัตริย์ซาโลมอนหลายชั่วโมง ถามคำถามลึกๆเกี่ยวกับพระเจ้า จากคำตอบของนาง นางได้พบสิ่งที่ค้นหามานาน จนอดไม่ได้ต้องกล่าวว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์…” (1พงศ์กษัตริย์ 10:9ก)

พระราชินีแห่งเชบาต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายเพื่อมาค้นหาสติปัญญา แต่สติปัญญาที่มีให้นางในยุคนั้นยังด้อยกว่าสติปัญญาของบางท่าน พระเยซูเองได้กล่าวถึงพระราชินีองค์นี้ในมัทธิว 12:42 พระองค์ยกย่องความกระหายหาสติปัญญาของพระราชินีท่านนี้

สติปัญญาที่เราได้พบในองค์พระเยซูคริสต์นั้นเจิดจ้าและยิ่งใหญ่กว่าสติปัญญาของซาโลมอน ถ้าพระราชินีแห่งเชบาใช้เวลาถึงหกเดือนเดินทางไปค้นหาความจริง เราจะค้นหาความจริงนี้ได้มากมายกว่านั้น แค่เราเปิดพระคัมภีร์ออกอ่าน และมอบดวงใจให้พระองค์ในคำอธิษฐาน

เมื่อมีคนมาเยี่ยมคุณในช่วงสุดสัปดาห์นี้  คงไม่ใช่เพื่อมาดูการตกแต่งหรือความสะอาดของบ้านเรือนที่บรรจงทำเพื่อให้พวกเขาประทับใจ หรือมาดูสนามหญ้าที่ตัดไว้เรียบกริบ หรือรถใหม่ป้ายแดงที่จอดอยู่ แต่จะเป็นความงดงามของจิตใจที่พระคุณของพระเจ้าครอบครองอยู่ และเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจพวกเขา – นั่นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา เมื่อเราแบ่งปันความรักของพระเจ้าออกไป พวกเขาจะไม่ได้มาแค่เยี่ยมเยียนบ้านธรรมดาๆเท่านั้น แต่มาเยี่ยมพระวิหารอันมั่งคั่งของพระเจ้าค่ะ … มั่งคั่งยิ่งกว่าพระราชวังของพระราชินีเชบา และพระราชาซาโลมอน

บ้านคือที่ๆหัวใจเราพักอาศัย และหัวใจเราเป็นบ้านของพระคริสต์ – ที่พำนักขององค์พระผู้เป็นเจ้า อย่าลืมใช้เวลากับพระองค์สุดสัปดาห์นี้ เพื่อหัวใจเราจะเปี่ยมไปด้วยความรักและสติปัญญา เพื่อเป็นของขวัญแก่ผู้มาเยี่ยมเยียน  ขอให้ทุกคนที่ได้ไปที่บ้านของคุณในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองนี้  จะพบกับทรัพย์สมบัติอันมั่งคั่งที่ผู้คนต้องเดินทางค้นหาไปไกลสุดขั้วโลก

โดย : Sharon Glasgow

Encouragement for today: www.crosswalk.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บ้านคุณอยู่ในสภาพต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยียนหรือไม่? ถ้าไม่คงต้องเก็บกวาดสิ่งสกปรกตกค้างภายในจิตใจออกไปแล้วเชิญองค์พระเยซูคริสต์เข้ามาประทับแทน
  • ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านที่เข้ามาอ่านในเว็บไซท์นี้ จะมีโอกาสใช้บทเฝ้าเดี่ยวและข้อเขียนให้เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณนะคะ – พระเจ้าอวยพรค่ะ  

 

 Posted by at 8:12 pm

  One Response to “บ้านแห่งความมั่งคั่ง”

  1. ในปีใหม่ที่จะมาถึง และ ตลอดปีที่ผ่านๆ ขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงประทานของประทานมากมากให้กับ คริสจักรแห่งความสุข และ คริสจักร แห่งความรัก จนมี ผู้ที่ เสริมกำลังทางจิตรวิญญาน และ ชีวิตในการติดตามพระเจ้า เช่น “พี่นุ้ย” ให้ได้เนำเอา ข้อคิดและบทความแห่งการเฝ้าเดี่ยวในทุกๆวัน ขอพระเจ้าทรงประทาน กำลังและสุขภาพอันสุดประเสริฐและ เยี่ยมยอด ให้ “พี่นุ้ย” มีสุขภาพที่แข็งแรงและ มีพลังมากมายทั้งทาง สติปัญญญา และ ข้อความนุ่นใจอย่างนี้ ตลอดไป
    ขอบคุณสำหรับผู้ที่อยู่ เบื่องหลัง การทำ เวบไซด์ดีๆนี้ ทุกๆท่าน ด้วยขอพระเจ้าอวยพระแด่ท่าน ไม่น้อยเช่นกัน
    ขอพระคุณความรักในองค์ พระเยซูคริสต์ ทรงอำนวยอวยพระพร แต่พนี่นุ้ย คณะผู้อภิบาล ที่ ช่วยกันบำรุง cj ทุกท่าน ทีมสถานีวิทยุ soul Food ทุกรายการ ทุกท่าน ทุกบทความ ทุกบทเพลงต่างๆที่ ล้วนแต่เป็นกำลังให้กับผู้ฟัง จะได้รับพระพรคืนสู่ ทุกท่าน ด้วยเช่น กัน ในพระนามพระเยซูคริส เจ้า อาเมน

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)