ม.ค. 042012
 

ให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า การที่พระองค์เสด็จออกก็แน่นอนเหมือนอรุณ พระองค์จะเสด็จมาหาเราอย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูที่รดพื้นแผ่นดิน (โฮเชยา 6:3)

ปีใหม่นี้ คุณอาจสงสัยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง?

หลายปีมาแล้ว มีคนติดอยู่บนเรือเก่าที่มีรอยรั่วและกำลังแล่นอยู่บนทะเลที่มีลมพายุพัดแรง ชายคนหนึ่งถามกัปตันว่า “เราจะปลอดภัยมั้ย?” เขาตอบว่า “เครื่องจักรกำลังอ่อนแรง และอาจระเบิดได้ทุกนาที น้ำก็รั่วเข้ามาในเรือ พูดตามตรงนะครับ เราอาจลอยขึ้น หรือเราอาจจมลง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็กำลังเดินหน้าไป”

และนี่คือสิ่งที่เรากำลังเผชิญในปีใหม่นี้ พระเยซูอาจเสด็จมาและรับเราขึ้นไป เราอาจจะตายก่อนและขึ้นไปเฝ้าพระองค์ ไม่ว่าจะอย่างไรเราก็จะเดินหน้าต่อไป

เมื่อเราย้อนนึกถึงปีที่ผ่านมา ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในใจ ให้พระองค์ดึงคุณให้เข้าใกล้ ทูลขอสติปัญญา ความกล้าหาญ และความเชื่อ เพื่อจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในปีใหม่นี้

 โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ชีวิตบนโลกทุกวันนี้มีแต่ความไม่แน่นอน ภัยพิบัติเกิดได้ทั่วไปทั้งประเทศร่ำรวย และประเทศยากจน เรากำลังอยู่ใน “ปลาย” ยุคสุดท้าย ไม่ว่าจะอย่างไร เรามีองค์อิมมานูเอล (พระเจ้าอยู่กับเรา) เราอาจหวั่นไหวไปบ้าง แต่จิตวิญญาณเราจะรอดปลอดภัยในพระหัตถ์ของพระเจ้า … กลัวกันมั้ยคะ? – อย่ากลัวเลย เพราะพระเจ้าสถิตอยู่ด้วย – ขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะ

 

 

 Posted by at 11:24 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)