ไม่ใช่ด้วยการกระทำของคุณ เป็นพระคุณเท่านั้น !

“สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ได้ทรงพระมหากรุณาแก่เรา ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์” (1เปโตร 1:3)

บางคนคิดว่าได้ความเชื่อมาก็สูญเสียความเชื่อไปได้ ผมมีความจริงหนึ่งข้อมาขับไล่ความคิดนี้ครับ การที่คุณจะสูญเสีย หรือไม่สูญเสียความเชื่อขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ความเชื่อมาอย่างไร

ถ้าคุณรอดเพราะการกระทำดี คุณก็จะสูญเสียความรอดเพราะคุณทำสิ่งที่ร้าย แต่พระวจนะนั้นชัดเจนมากในประเด็นนี้ ทิตัส 3:5 กล่าวว่า “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์”

มนุษย์จะได้รับความรอดอย่างไร? โดยพระคุณ และถ้าเป็นเพราะพระคุณ คุณก็จะดำรงอยู่ในความรอด ความรอดไม่ได้มาจากรากฐานการกระทำดีของมนุษย์ แต่มาจากพระเมตตาคุณของพระเจ้าครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • คุณเองเคยสงสัยมั้ยคะว่าตัวเองจะสูญเสียความรอดไป?  ทีนี้น่าจะได้คำตอบแล้ว ทำดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยให้รอดได้เว้นแต่พระเมตตาคุณที่พระเจ้าประทานให้เท่านั้น – สรรเสริญพระเจ้า

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.