คำตอบเดียวของเรา

“จงเข้มแข็ง และให้ใจของท่านกล้าหาญเถิด นะ ท่านทั้งปวงผู้รอคอยพระเจ้า” (สดุดี 31:24)

โลกต้องการรู้ว่าเราควรทำอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาของโลกทุกวันนี้? ทำอย่างไรกับเรือนจำที่เต็มล้นไปด้วยนักโทษ? ความยากจน? การข่มขืน? ฆาตกรรม?…

ทราบหรือไม่ว่าทำไมเราถึงแก้ปัญหาไม่เคยได้? เพราะเรามองไม่เห็นปัญหาที่แท้จริงครับ

  • นักสังคมศาสตร์เรียกว่าเป็นการล้าหลังทางวัฒนธรรม
  • นักจิตวิทยาเรียกว่าเป็นความขัดแย้งทางอารมณ์
  • นักปรัชญาเรียกว่าประพฤติกรรมไร้เหตุผล
  • คอมมิวนิสต์เรียกว่าการดิ้นรนด้านชนชั้น
  • นักมนุษย์ศาสตร์เรียกว่าความอ่อนแอของมนุษย์ชาติ
  • นักสืบอาชญากรรมเรียกว่าประพฤติกรรมต่อต้านสังคม
  • พระคัมภีร์เรียกว่า “ความบาป”

 

และคำตอบเดียวสำหรับความบาปคือพระเยซูคริสต์ ผู้ยอมทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า สำแดงความรักของพระองค์ และเป็นผู้เปิดเผยน้ำพระทัยของพระเจ้า

ปัญหาของโลกเรานั้นเกินหาทางออก – นอกจากทางขององค์พระเยซูคริสต์ พระเจ้าทรงเคลื่อนไหวตอบคำอธิษฐานของเรา คำอธิษฐานด้วยความคาดหวังของคุณจะเกิดผลตามพระวจนะที่ว่า “…มีพลังทำให้เกิดผล” (ยากอบ 5:16)

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พระคัมภีร์ไม่เคยสอนให้เราท้อแท้ สิ้นหวัง หรือล้มเลิกไป แต่ให้มีความหวังใจ “ในพระเจ้าและพระสัญญาของพระองค์” อยู่เสมอ จะยึดถือในพระองค์และพระสัญญาได้ก็ต้องเข้ามารู้จักพระองค์เป็นการส่วนตัวค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพระพร 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.