“กลับใจ” แปลว่า…?

“เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย…”  (กิจการ 3:19)

กลับใจ!

ผมพบหลายคนที่กลัวคำๆนี้  ที่จริงพวกเขากลัวเสียจนหลีกเลี่ยงไม่อยากจะพูดถึงเอาเสียเลย แต่มีเพียงน้อยคนที่จะเข้าใจความหมายแท้จริงของคำเล็กๆนี้

คุณอาจประหลาดใจที่รู้ว่าคำว่ากลับใจในภาษากรีกในพระคัมภีร์ใหม่หมายถึงการหมุนตัวกลับ เป็นคำศัพท์ของทหารที่เดินแถวไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกัน และถูกสั่งให้กลับหลังหัน เมื่อนำมาใช้ฝ่ายวิญญาณ แปลว่าให้เปลี่ยนใจเสีย

ดังนั้นที่จริง กลับใจจึงเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับนำมาใช้เมื่อคุณกลับมาหาพระเยซูคริสต์ คุณไม่ได้ปฏิเสธพระองค์อีกต่อไป แต่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ คุณได้ “กลับหลังหัน” ฝ่ายวิญญาณ ซึ่งแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไป

และไม่เพียงคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับพระเยซูเท่านั้น คุณยังเปลี่ยนใจเกี่ยวกับความบาปและค้นพบความหมายแท้จริงของการถวายเกียรติพระเจ้าด้วย คุณตระหนักได้ว่ามันไม่เกี่ยวกับการกระทำของคุณ แต่เป็นเรื่องทัศนคติในหัวใจที่ได้สารภาพผิดกับพระเยซู และมีใจปรารถนาจะถวายเกียรติพระเจ้าในทุกมุมของชีวิตคุณ

ดังนั้นคุณควรกลัวคำว่ากลับใจหรือ? ไม่ครับ แทนที่จะกลัว คุณควรยึดเอาแนวคิดของการกลับหลังหันฝ่ายวิญญาณไว้ในใจ หันกลับมาหาพระเยซูและห่างไกลเสียจากความบาปในชีวิตคุณ

ดังนั้นอย่ากลัวคำว่ากลับใจ แต่ให้ยอมรับเอาความจริงฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นเมื่อคุณหันกลับมาหาพระเยซู และห่างไกลจากความบาปในชีวิตคุณ

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันนี้คุณ “กลับหลังหัน” จากความบาปมาหาพระเยซูแล้วหรือยัง? – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.