ความเชื่อแท้

นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา  และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา (วิวรณ์ 3:20)

ในหนังสือวิวรณ์ พระเยซูตรัสกับคริสตจักรสองแห่งในยุคสุดท้ายที่ต่างกันไปคนละขั้ว คริสตจักรฟิลาเดลเฟีย และคริสตจักรเลาดีเซีย คริสตจักรฟิลาเดลเฟียเป็นคริสตจักรที่กลับมามีชีวิตชีวาและเป็นคริสตจักรที่เปิดประตูไปสู่โอกาส

ในทางกลับกัน  คริสตจักรเลาดีเซียเป็นคริสตจักรที่หยิ่งผยอง มองไม่เห็นใคร และห่างไกลไปจากคำสอนของพระคัมภีร์ แม้กระทั่งองค์พระเยซูเองยังต้องประทับอยู่ภายนอก พยายามหาทางเข้าไป

และที่คริสตจักรเลาดีเซียนี่เอง พระเยซูตรัสด้วยถ้อยคำที่โด่งดังว่า “นี่แน่ะ เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั้นและจะรับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา” (วิวรณ์ 3:20)

นี่เป็นถ้อยคำที่พระองค์ตรัสกับคริสตจักร – คุณนึกภาพออกมั้ย?

นี่เป็นสิ่งที่เตือนใจว่าบางคนที่ไปโบสถ์ และคิดว่าตนเองนั้นเป็นคริสเตียนแล้ว แต่ความจริงคือไม่ใช่

คุณพร้อมสำหรับการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่? มันไกล้กว่ายุคไหนๆทั้งนั้น คุณเข้ามาเชื่อวางใจในพระเยซูแล้วหรือยัง?

ตามที่ผู้เผยพระวจนะพยากรณ์ไว้ พระเยซูประสูติที่เบธเลเฮม ดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์พร้อม เสด็จไปที่กางเขนและสิ้นพระชนม์เพื่อความบาปของเรา เพื่อให้เป็นไปตามพระประสงค์อันชอบธรรมของพระเจ้า พระเยซูทรงรับโทษทัณฑ์เต็มขนาดจากพระอาชญาแทนเรา ทรงฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นจากความตาย และพระองค์ประทับอยู่ที่ประตูของเรา ทรงเคาะ ตรัสว่าถ้าเราได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และเปิดประตู พระองค์จะเสด็จเข้ามา

ดังนั้นจงให้ความเชื่อของคุณเป็นของแท้นะครับ เพราะคุณไม่อาจมีชีวิตอยู่บนความเชื่อของผู้อื่น

ข้อสรุป: คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่บนความเชื่อของผู้อื่น – จงแน่ใจนะครับว่าความเชื่อของคุณเป็นความเชื่อที่ถูกต้องแท้จริง

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ใครที่มาโบสถ์แต่เปลือก ระวังจะได้ยินประโยคที่ว่า “เราไม่รู้จักเจ้าเลย” เมื่อจากโลกนี้ไปและไม่มีโอกาสแก้ตัว เป็นประโยคที่เขย่าขวัญที่สุด ดังนั้นเมื่อยังมีโอกาส ปรับความเชื่อของคุณให้เป็นความเชื่อแท้นะคะ – ขอพระเจ้าอวยพร 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.