สิ่งที่พระเจ้าต้องการที่สุด

ฉะนั้นเราทั้งหลายจึงรู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้ใดที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้นั้น” (1ยอห์น 4:16)  

ถ้าคุณถามพี่น้องคริสเตียนว่าทำไมพระเจ้าจึงสร้างพวกเรา พวกเขาอาจจะตอบว่าก็ถูกสร้างมาเพื่อรับใช้พระเจ้า แต่คุณจะเชื่อหรือไม่ ถ้าพระเจ้าต้องการคนใช้ พระองค์คงหาได้ดีกว่าพวกเปราะบางอย่างเรา

เมื่อพวกธรรมาจารย์มาถามพระเยซูว่าธรรมบัญญัติข้อใดเป็นข้อใหญ่ พระองค์ตอบว่า ธรรมบัญญัติเอกนั้นคือว่า โอ ชนอิสราเอลจงฟังเถิด พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นพระเจ้าเดียว และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน…” (มาระโก 12:29-30)

พระบัญญัติข้อแรกไม่ได้ให้เรา “ทำบางสิ่ง” เพื่อพระเจ้า แต่ให้ “รัก” พระองค์  พระเจ้าทรงสร้างคุณและผมให้เป็นพระฉายของพระองค์ เพื่อที่พระองค์จะทรงมีสามัคคีธรรมกับเราได้ และเพื่อให้เราได้สรรเสริญพระองค์

ใช้เวลาวันนี้ใคร่ครวญความคิดที่มหัศจรรย์นี้ – พระเจ้าไม่ได้กำลังมอบภาระให้คุณทำ พระองค์เพียงแค่ต้องการความรักจากคุณเท่านั้น

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เริ่มต้นที่รักพระองค์ก่อน แล้วสิ่งดีต่างๆที่เราควรทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์เพราะความรักจะตามมาค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.