มี.ค. 122012
 

เซรูบิม

วันหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งนั่งอ่านพระคัมภีร์แล้วเห็นภาพประกอบเป็นรูปทูตสวรรค์ เธอจึงถามผู้เป็นพ่อว่า “พ่อคะ ทูตสวรรค์เชรูบิม (เครูป) ต่างจากทูตสวรรค์เสราฟิมอย่างไรคะ?” คุณพ่อก็ไม่รู้เหมือนกัน ทั้งคู่จึงชวนกันไปค้นในหนังสือเอนไซโคลพีเดียเพื่อหาคำตอบ

ในที่สุดก็พบว่า เชรูบิมนั้นเป็นเลิศในเรื่องความรู้ และเสราฟิมเป็นเลิศในเรื่องความรัก

เด็กนั้นนั่งคิดอยู่สักพักก็พูดขึ้นว่า “เมื่อลูกตาย ลูกจะเป็นเสราฟิม ลูกอยากจะรักพระเจ้ามากกว่ารู้ไปเสียทุกเรื่อง” น่ารักนะครับ

ใน 1โครินธ์ 13:2 กล่าวว่า “แม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้ และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้น และมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ไม่มีความรัก ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย”

ความรักเป็นเลิศกว่าความรู้ครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • มีทั้งความรัก และความรู้จะยิ่งดีขนาดไหน แต่อย่าลืม “ความรักใหญ่ที่สุด” 

 

 Posted by at 11:28 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)