จะรักพระเจ้าอย่างไร

พระเยซูทรงตอบเขาว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น” (มัทธิว 22:37-38)  

เมื่อพวกฟาริสีมาถามพระเยซูว่าพระบัญญัติข้อใดใหญ่ที่สุด พระองค์ตอบว่า “จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า นั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่ และข้อต้น” (มัทธิว 22:37-38)

นี่คือบทท่องจำของชาวยิวที่ถูกสอนกันมาแต่เด็ก (เชมา) พระเยซูกำลังบอกว่า แทนที่จะไปกังวลว่าบัญญัติข้อใดเล็ก ข้อใดใหญ่ที่สุด ให้กลับไปที่ – จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต แล้วทุกสิ่งจะลงตัว ครับมันสมเหตุสมผลที่สุดใช่หรือไม่? เพราะถ้าผมรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของผมด้วยสุดใจสุดจิต สุดกำลังและความคิด แน่นอนผมต้องอยากทำตามทุกสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้ผมทำ

พระเยซูตรัสต่อไปว่า “ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ธรรมบัญญัติและคำของผู้เผยพระวจนะทั้งสิ้น ก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้(ข้อ 39-40)

พระบัญญัติสิบประการแบ่งได้เป็นสองส่วน สี่ประการแรกเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพต่อพระเจ้า และหกประการที่เหลือเกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพที่มีต่อผู้อื่น ถ้าผมรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต สุดกำลัง สุดความคิด ผมก็คงไม่ต้องการให้มีพระอื่นต่อหน้าพระองค์เพื่อนมัสการ หรือกราบไหว้บูชารูปเคารพ หรือเอ่ยพระนามอย่างไม่สมควร และถ้าผมรักเพื่อนบ้านเหมือนกับรักตนเอง ผมก็คงไม่ไปขโมยหรือฆ่าพวกเขา หรือโลภอยากได้ของที่เป็นของเขา แนวคิดก็คือเมื่อผมเข้าใจในความจริงพื้นฐานในการรักพระเจ้าได้ ที่เหลือก็จะลงตัวอย่างสวยงาม

ดังนั้นจะรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต สุดกำลังความคิดหมายความว่ารักพระองค์ในทุกส่วนของชีวิตเรา

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000, Riverside, CA 92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • แรกๆอาจยังไม่เข้าใจว่าจะรักพระเจ้าอย่างไรให้ได้ตามพระบัญญัติข้อสำคัญนี้ แต่ถ้าเชื่อฟัง ทำตาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ จะมีประสบการณ์ใกล้ชิด และรักพระองค์มากขึ้นทุกวันๆค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพร

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.