ไม่มีพระหัตถ์ แต่มีมือเรา

พระเจ้าประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความ ชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตามความสะอาด แห่งมือของข้าพเจ้า” (สดุดี 18:20)

ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง มหาวิหารสวยงามแห่งหนึ่งในยุโรปถูกพวกนาซีทำลายลง เมื่อผู้คนมารวมตัวกันเพื่อสร้างวิหารนี้ขึ้นใหม่ พวกเขาพบรูปปั้นของพระคริสต์ที่ยื่นทั้งสองมือออกไป จึงซ่อมรูปปั้นนั้นอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่พวกเขาหามือไม่พบ และเป็นเพราะพวกเขาชอบรูปปั้นที่เป็นเช่นนี้ จึงนำแผ่นป้ายมาแขวนไว้ข้างใต้เขียนว่า “พระองค์ไม่มีพระหัตถ์ แต่มีมือของพวกเรา”

จงจำไว้ – พระเยซูคริสต์เป็นส่วนที่มองไม่เห็นของคริสเตียน และคริสเตียนเป็นส่วนที่มองเห็นของพระเยซู ผู้คนเห็นพระองค์ในเราและผ่านทางเรา เราเป็นส่วนที่มองเห็นได้ของพระคริสต์ที่มองไม่เห็น

สิ่งที่เราทำในพระนามของพระเยซูคือตัวแทนของพระองค์ที่บนโลกนี้ คุณกำลังทำอะไรกับมือของคุณทุกวันนี้เพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูไปสู่โลกหลงหายที่กำลังเฝ้าดู?

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • พระเยซูคริสต์เป็นส่วนที่มองไม่เห็นของคริสเตียน และคริสเตียนเป็นส่วนที่มองเห็นของพระเยซู – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.