ถูกทดลองหรือ? พระเยซูเคยผ่านมาแล้ว

“เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป” (ฮีบรู 4:15)

เมื่อบางคนอ่านพบว่าพระเยซู “ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป”  บางคนอาจเลิกคิ้ว อาจไม่ได้พูดออกมาดังๆ แต่คุณอาจคิดว่า “พระองค์ทรงถูกทดลองใจทุกประการ “จริงๆ” หรือ? พระองค์เคยถูกทดลองให้ขับผิดกฎจราจรหรือ? หรือว่าเคยถูกทดลองให้สูบกัญชา? หรือทำผิดทางเพศ?”

เราไม่รู้ครับ แต่พระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนว่าทรงถูกทดลองใจ “ทุกประการ”

การทดลองมีอยู่สามประเภท และพระเยซูเคยถูกทดลองมาแล้วทั้งสามประเภท  ใน 1ยอห์น 2:16 ให้รายละเอียด

ตัณหาของเนื้อหนังไว้ (ทดลองให้เราทำบางสิ่ง – ความลุ่มหลงของเรา)

ตัณหาของตา (ทดลองให้เราอยากมีบางสิ่ง – โลภในสิ่งของ) และ

ความทะนงในลาภยศ (ถูกทดลองให้เราอยากเป็นบางสิ่ง – ความยโสทรนงของรา)

ถ้าคุณยังสงสัย ให้อ่านเกี่ยวกับการทดลองที่พระองค์ทรงเผชิญในลูกา 4:1-13 ครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ถ้าคุณกำลังตกอยู่ในการทดลองบางอย่าง ทูลขอกำลังให้สู้ได้จากพระเยซู พระองค์ทรงเข้าใจดี – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.