หิวกระหายพระเจ้า

“บุคคลผู้ใดหิวกระหาย ความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์” (มัทธิว 5:6)

เมื่อพระเยซูตรัสว่าผู้ที่หิวกระหายความชอบธรรมจะเป็นสุข พระองค์ไม่ได้พูดถึงคนที่แค่หิวเฉยๆ พระองค์กำลังพูดถึงคนที่หิวจนใกล้ตาย

พระเจ้าทรงสร้างเรามาในแบบที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าขาดอาหารเป็นเวลานาน คนที่หิวใกล้ตายสนใจเรื่องใดครับ? ผลฟุตบอลทีมโปรด? การจัดดอกไม้ในงานดอกไม้แห่งปี? ไม่เลยครับ เขาสนใจแค่เรื่องเดียว – อาหาร

อันที่จริง ผมลองค้นคว้าดูและพบว่ามนุษย์สามารถอยู่ได้สี่สิบวันโดยไม่กินอาหาร สามวันโดยไม่มีน้ำดื่ม และแค่แปดนาทีโดยไม่มีอากาศหายใจ ในขอบเขตอันเป็นนิรันดร์กาลของจิตวิญญาณ มนุษย์ไม่สามารถอยู่ได้เกินกว่าวินาทีถ้าขาดองค์พระเยซูคริสต์ครับ

ขอพระเจ้าโปรดให้เราอยู่ในหนทางที่จดจ่ออยู่ที่พระสิริของพระองค์ และการช่วยวิญญาณอื่นๆให้ได้รับความรอด

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • วันนี้คุณกำลังหิวกระหายสิ่งใดคะ? หิวในสิ่งของชั่วคราวก็ไม่มีวันเติมเต็ม กระหายที่จะได้อยู่ใกล้ชิดองค์พระเยซู พระองค์ตรัสว่า “แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้” … ขอพระเจ้าอวยพรให้เลือกอย่างมีสตินะคะ 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.