เม.ย. 022012
 

“ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทน แต่ตัวเขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ” (1โครินธ์ 3:15)

อีกพันปีนับจากนี้ สิ่งของบางสิ่งที่คุณคิดว่ามันสำคัญมากสำหรับคุณ จะไม่สำคัญอีกต่อไป — สนามหญ้าหน้าบ้านที่ตัดไว้เรียบกริบ ฟุตบอลนัดสำคัญที่ใครจะชนะ คนที่เราจะควงไปงานเลี้ยงรับปริญญา และรถยนตร์ทันสมัยรุ่นล่าสุดที่คุณมี

ครับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีอะไรผิดหรอกครับ เพียงแต่ผมอยากจะถามว่า “อะไรจะเหลือบ้างสำหรับชีวิตของคุณเมื่อภูเขาทะลายลงมา? เมื่อดาวต่างๆร่วงหล่นจากฟ้า?

ไม้ ฟาง และตอ จะถูกเผาเป็นเพลิง แต่ ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้  ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทน” (1โครินธ์ 3:14) สิ่งต่างๆจะดูต่างออกไปถ้ามองในมุมมองของนิรันดร์กาล

ทุกวันนี้ ลองถามตัวเองดูว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณก่อร่างสร้างตัวอยู่ยนสิ่งใด ที่จะยั่งยืนถาวรเป็นนิตย์?

 โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • เราคงไม่อยากเข้าสวรรค์มอมแมมเหมือนเพิ่งรอดจากไฟนะคะ น่าจะเข้าไปแบบพระเยซูผู้รออยู่ทรงยิ้มรับด้วยพอพระทัย – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

 Posted by at 12:02 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)