เม.ย. 032012
 

ฝ่ายฟีลิปจึงเริ่มเล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร์ข้อนั้น ชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซู ครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่ง ขันทีจึงบอกว่า “นี่แน่ะ มีน้ำ มีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมา” (กิจการ 8:35-36)

ในฐานะศิษยาภิบาล ผมประกอบพิธีให้คู่แต่งงานมาหลายคู่ และมากันอย่างหลากหลายอารมณ์ ผมเห็นบางคู่ที่ร้องไห้ตั้งแต่ต้นจนจบพิธี บางคู่ก็ระหว่างพิธีไปจนถึงงานเลี้ยงต้องใช้กระดาษทิชชู่เป็นกล่องๆ เพราะทั้งคู่เอาแต่ร้องไห้

ผมเคยเห็นบางคู่ที่ไร้อารมณ์ ราวกับกำลังทำธุรกิจ เมื่อผมถามว่า “คุณจะยอมรับ….มั้ย?” พร้อมกับใบหน้าที่มองกันและกันอย่างเฉยเมย พวกเขาตอบอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวว่า “ยอมรับครับ/ค่ะ”

แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบใดในด้านบน ใครกำลังแต่งงานกันครับ? คู่ที่เต็มด้วยอารมณ์ หรือคู่ที่เฉยเมยไร้อารมณ์? คำตอบนั้นชัดเจน … ทุกคู่ครับที่แต่งงานกัน ที่สำคัญที่สุดคือพวกเขายอมรับกันและกันด้วยหัวใจจริงหรือเปล่า

คริสเตียนชอบเรื่องดีๆเกี่ยวกับ “การมาหาพระเยซู” ที่เต็มด้วยอารมณ์และสีสัน  แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนี้ทุกครั้งไป ดูได้จากพระวจนะวันนี้ด้านบน ชายผู้นี้เพียงแต่รู้ว่าเขาต้องการบางสิ่ง และกำลังมองหาสิ่งนั้น ดังนั้นเมื่อคุณพูดถึงความเชื่อของคุณในพระเยซูคริสต์ อย่ากังวลว่าคุณไม่เคยมีประสบการณ์ยิ่งใหญ่ราวได้ขึ้นสู่ยอดเขาสูง สิ่งสำคัญคือวางใจในพระองค์ด้วยหัวใจ แล้วคุณจะเป็นของพระองค์ตลอดไปครับ

อย่ากังวลว่าคุณไม่ได้มีอารมณ์หรือพบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่เมื่อมาหาพระเยซู สิ่งสำคัญคือคุณมอบดวงใจให้พระองค์หรือเปล่า?  

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point ministry: www.powerpoint.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ความเชื่อแท้บางครั้งดูจากท่าทีภายนอกไม่ได้ ต้องใช้เวลาและการกระทำพิสูจน์ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)