เม.ย. 052012
 

“ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา” (ยอห์น 15:14)

มีบางครั้งที่พระประสงค์ของพระเจ้านั้นยากไป แล้วคุณคิดจะทำอย่างไร? จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ? คุณยังยอมทำตาม เพราะพระเจ้าทรงใส่ใจและมีสิ่งดีที่สุดให้คุณ

พระเยซูตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา” พระองค์ไม่ได้ตรัสว่า “ถ้าท่านทั้งหลายทำในสิ่งที่ตนเองเห็นชอบ มีความสุขหรือสะดวกสบาย ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา”

กษัตริย์ดาวิดต้องการสร้างพระวิหารให้องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่นั่นไม่ใช่พระประสงค์ที่ทรงมีให้ดาวิด พระองค์จึงตอบว่าไม่ และดาวิดยอมฟัง

โยนาห์ได้รับคำสั่งให้ไปเทศนาให้ชาวนีนะเวห์ฟัง แต่ท่านไม่อยากทำ จึงเดินทางหนีไปในทิศตรงข้าม พวกเราทราบดีว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น

โยบต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อต้องสูญเสียครอบครัวไป แต่ท่านยอมรับน้ำพระทัยกล่าวว่า “ท่านว่า “ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า พระเจ้าประทาน และพระเจ้าทรงเอาไปเสีย สาธุการแด่พระนามพระเจ้า” (โยบ 1:21)

ไม่มีต้นแบบใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ใครบางคนยอมทำตามพระประสงค์ของพระบิดาเท่ากับพระเยซูคริสต์อีกแล้ว พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์  แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลูกา 22:42) ทำไมพระเยซูต้องดิ้นรนทำตามพระประสงค์ของพระบิดาให้ได้? นั่นเพราะพระองค์จะต้องไปรับแบกโทษบาปของโลกใบนี้

ในชีวิตผู้เชื่อทุกคน เวลาจะมาถึงเมื่อการเชื่อฟังต้องมาก่อนความต้องการส่วนตัว เมื่อวิญญาณนั้นสำคัญกว่าเนื้อหนัง เมื่อพระสิริของพระเจ้านั้นสำคัญกว่าเกียรติยศชื่อเสียงและความปรารถนาของคุณ

ดังนั้น ถึงแม้เราจะไม่เข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้า แม้เราไม่ชอบพระประสงค์ของพระองค์นัก เราจำต้องยอมจำนนกับพระประสงค์ของพระเจ้าเสมอ

ข้อสรุป: คุณพร้อมที่จะยอมตามพระประสงค์ของพระเจ้าในวันนี้หรือไม่?

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • บ่อยครั้งเรารู้สึกว่าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นยาก แต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้ทำตามลำพัง พระองค์อยู่ด้วยคอยให้กำลังและคำตอบอยู่เสมอ ลองทำตามดูนะคะ – ขอพระเจ้าอวยพระพร

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)