เม.ย. 112012
 

“บุคคลผู้ใดต้องถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขา” (มัทธิว 5:10)

ก่อนที่คุณจะเข้าใจความหมายจริงๆของพระวจนะในมัทธิว 5:10 คุณต้องเข้าใจและดำเนินชีวิตตามพระวจนะตอนที่เหลือใน “ผู้เป็นสุข” นี้

ถ้าคุณดำเนินชีวิตอย่างบกพร่องฝ่ายวิญญาณ คุณคร่ำครวญเสียใจในบาปที่ได้ทำ ดำเนินไปอย่างถ่อมใจด้วยพระกำลังของพระเจ้า หิวและกระหายหาความชอบธรรม คือความกรุณา ใจที่บริสุทธิ์ และสร้างสันติ … แล้วคุณจะยินดีเหลือล้นเมื่อการข่มเหงเข้ามาหาคุณ

เมื่อมองดู คุณจะเห็นว่าโลกกำลังมุ่งไปทิศทางตรงกันข้าม และพวกเขาพยายามผลักคุณเข้าไปในเบ้าหลอมเดียวกัน แต่คุณเป็นคนที่เกิดสองครั้ง ในท่ามกลางมนุษย์ที่เกิดแค่ครั้งเดียว และคุณกำลังสวนกระแสอยู่

มีราคาที่ต้องจ่ายในการปรนนิบัติพระเยซู – ทุกวันและทุกย่างก้าว แต่คุณได้รับพระพร ครั้งสุดท้ายเมื่อไรที่คุณยอมถูกข่มเหงเพื่อพระคริสต์? บำเหน็จบนสวรรค์ของคุณนั้นยิ่งใหญ่นะครับ

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ถูกข่มเหงเหตุเพราะพระเยซู คุณก็มีบำเหน็จที่ยิ่งใหญ่รออยู่ อย่าท้อถอยและยอมแพ้นะคะ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ

 

 Posted by at 11:53 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)