เม.ย. 132012
 

“หนึ่งในสิ่งที่วิเศษที่สุดในชีวิตก็คือ การได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของคนใดคนหนึ่ง

และรู้ว่าคุณเองเป็นคนที่ใส่รอยยิ้มนั้นลงไป!”

(One os the best things in life is seeing a smile

on a person’s face & knowing that you put it there.)

 

คนเรามีความสุขมีหลายแบบ และแต่ละแบบก็แตกต่างกัน!

บางคนมีความสุขจากการได้รับ แต่ที่สุขกว่านั้นคือ ความสุขที่เกิดมาจากการเป็นผู้ให้!

องค์พระเยซูคริสต์ตรัสไว้ว่า “การให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับ!”

ซึ่งก็เป็นความจริงที่เราแต่ละคนยืนยันได้ !

สุขที่ได้จากการรับ เป็นสุขระยะสั้น สุขที่ได้จากการให้เป็นสุขระยะยาว!

สุขที่ได้จากการรับเป็นสุขแบบชั่วคราว  สุขที่ได้จากการให้เป็นสุขแบบถาวร!

หากเราเป็นต้นเหตุทำให้เกิดทุกข์บนใบหน้าของคนบางคน เราจะทุกข์ยิ่งกว่าเขา หากว่าเขาหรือเธอเป็นบุคคลที่เรารักหรือรักเรา!

แต่ตรงกันข้าม หากว่าเราเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสุขบนใบหน้าของคนหนึ่งคนใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักเราหรือที่เรารัก เราจะมีความสุขเป็นทวีคูณ!

วันนี้ คุณทำให้คนที่คุณรักมีรอยยิ้มบนใบหน้าแล้วหรือยัง?  จงระวังอย่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ใบหน้าของผู้ที่คุณรักโศกเศร้าเคล้าน้ำตาที่รินไหล!

ณ บัดนี้ ขอให้เรามาร่วมกันสร้างรอยยิ้มให้ทวีมากขึ้นประดับโลกนี้ เพื่อให้แผ่นดินเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขสดใส…

โดยเริ่มต้นจากคนในครอบครัวและในที่ทำงานของคุณก่อนเลย!

 

จะดีไหมครับ?

 

 

 

 

 

                ธงชัย ประดับชนานุรัตน์- twitter.com/thongchaibsc

fanpage@thongchaibsc , BB 2381A496

 Posted by at 11:26 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)