เม.ย. 152012
 

15 เมษายน 2012

 

สวัสดีวันสงกรานต์ พี่น้อง CJ ที่รัก!

 

ดีใจที่พี่น้องมานมัสการพระเจ้าได้ในวันนี้!

ผมภูมิใจแทนคริสตจักรที่มีสมาชิกหลายท่านมุ่งมั่นในการมานมัสการพระเจ้าที่นี่ โดยเลือกที่จะอยู่กรุงเทพฯ แทนการไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับแม่ – ลูก คือ คุณดาและ คุณแก้มที่ได้ประกาศตนต้อนรับพระคริสต์ในวันอาทิตย์ที่แล้ว ขอพระเจ้าทรงนำและเสริมกำลังในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้า!

ทีมงานค่ายของ CJ วันที่ 22-24 มิย. กำลังจะมีข่าวประกาศออกมาให้ทราบเป็น    ระยะ ๆ อย่าลืมอธิษฐานเผื่อและเตรียมตัวนะครับ

ผู้ใดต้องการรับบัพติศมาในค่าย กรุณาแจ้งที่ผม 081-8357327 หรือ bscbkk@gmail.com  ด่วน เพื่อนัดอบรม นะครับ!

อาทิตย์ที่แล้วที่ Agape หรือ CL ของเราก็มีผู้รับเชื่อที่เป็นสามีของสมาชิก CJ ของเราเช่นกัน ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรลูกของเรากำลังเติบโต และคริสตจักรลูกอีกแห่งที่ศรีสะเกษ โดย อ.วินิจ เขียวอ่อน ก็แสดงผลงานประทับตาประทับใจชาวค่าย ส.ค.บ. ที่พัทยา ซึ่งเพิ่งผ่านมาเช่นกัน!

สำหรับสมาชิก CJ (และ Agape) ที่ต้องการรับการอบรมเป็นพี่เลี้ยง ก็แจ้งชื่อกับผมเช่นกัน จะได้นัดอบรมในคราวเดียวกันเลยเช่นกัน

                วันอังคาร (สงกรานต์) ที่จะถึงนี้เรางดกลุ่มแคร์ที่ Love is แต่วันพฤหัสเรามีเรียนตามปกตินะครับ!

ช่วงนี้มีสมาชิก CJ ของเราและญาติมิตร ไม่ค่อยสบายกันหลายคน ขอช่วยกันอธิษฐานเผื่อด้วยนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสต์จะได้รู้จักพระองค์

วันนี้ ขอขอบคุณ อ. สมศักดิ์  ที่ได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้า

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านมาก ๆ ครับ!

 

 

 

                                                                                    ด้วยรักจากใจ

                                                                ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

                                                                           (ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ประชาสัมพันธ์

  • วันหยุดสงกรานต์ งดกลุ่มเซลที่ บ.เลิฟอิส 17 เมษายน
  • บัตรจอดรถราคา 40 บาทรับได้ที่ รปภ. กรุณาให้ชื่อ ทะเบียนรถ เบอร์โทรไว้ และให้ความร่วมมือกับยามทั้งสองที่ด้วย
  • กรุณาถวายเกียรติพระเจ้าและให้เกียรติอาจารย์ผู้เทศนาระหว่างนมัสการและเทศนาโดยไม่พูดคุยธุระส่วนตัว
  • ระวังกระเป๋าถือ และทรัพย์สินมีค่า ขณะเดินอยู่ริมถนน และในห้องประชุมนมัสการ
  • เพื่อให้พอทานทุกคน กรุณาอย่าตักอาหารจนเหลือเททิ้ง และอย่าให้อาหารสุนัข

 

หัวข้ออธิษฐาน

  • ญาติผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และทุกๆคนในครอบครัว
  • การเตรียมงานค่าย – ประธาน ทีมงาน การเงิน และโปรแกรมต่างๆ
  • คริสตจักร CL และคริสตจักรแบ๊บติสต์ศรีสะเกษ
  • ความปลอดภัยในการเดินทางของสมาชิกในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว
  • สถานการณ์การบ้านเมือง อาชญากรรม ยาเสพย์ติด อุบัติเหตุ และภัยทางธรรมชาติอื่นๆ

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)