เม.ย. 202012
 

และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น พระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่า ทุกภาษา ทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้า (วิวรณ์ 5:9)


ผมเคยได้ยินเรื่องคริสเตียนสองคนที่เดินทางไปกับเรือสำราญ ทั้งคู่พูดกันคนละภาษา แต่ก็เป็นคริสเตียนเพียงสองคนบนเรือลำนั้น คืนหนึ่งขณะที่ผู้โดยสารคนอื่นๆสนุกสนานกันที่ในงานปาร์ตี้ ทั้งคู่รู้สึกไม่สะดวกใจกับงานนั้น จึงตัดสินใจไปเดินเล่น ขณะเดินอยู่บนดาดฟ้า ทั้งคู่ต่างมีพระคัมภีร์อยู่ในมือ แน่นอนทั้งคู่ตระหนักว่ามีความเชื่อเดียวกัน พวกเขาพยายามส่งภาษาแต่ก็ฟังกันไม่รู้เรื่อง

 

ในที่สุดคนหนึ่งก็หยุดและมองหน้าอีกคนแล้วร้องว่า “ฮาเลลูยา” ทันใดนั้นอีกฝ่ายตอบว่า “อาเมน” แล้วทั้งคู่ก็เข้าใจกัน

 

นักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่ ชาร์ลส์ เวสลี่ย์กล่าวว่า “โอ ลิ้นนับพันๆกำลังส่งเสียงสรรเสริญพระผู้ไถ่ผู้ยิ่งใหญ่”  และเมื่อคุณได้ไปสวรรค์ คนนับล้านๆโกฎๆจะรวมตัวกันที่นั่น ผู้ที่ได้รับการไถ่โดยพระเยซูคริสต์ จะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป ความเข้าใจผิด และสื่อสารกันไม่ได้ด้วยภาษาในวันนี้จะไม่มีอีกต่อไป!

ในโลกนี้ มีหลายสิ่งที่แบ่งพวกเราออกจากกัน แต่ถ้านึกถึงโลกใหม่ที่กำลังมา ให้มองไปในวันที่ทุกสิ่งที่เป็นอุปสรรคกีดขวางจะถูกทำลาย และผู้สัตย์ซื่อทุกคนจะนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิตย์

 

ขณะที่มีหลายสิ่งแตกต่างที่แบ่งแยกผู้เชื่อจากกัน ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเชื่อที่ทำให้เราเป็นเหนึ่งเดียวกัน และให้ความหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้า เราจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

คำถาม

  • เคยรู้สึกมั้ยว่าถ้าเป็นคริสเตียนด้วยกัน ไม่ว่าชาติไหน ภาษาไหน ถึงอยู่ไกลก็เหมือนใกล้ เหมือนรู้จักกันมาก่อน? เพราะฉะนั้นพี่น้องในพระคริสต์ไม่ควรทะเลาะกัน โดยเฉพาะต่อหน้าคนต่างชาติ – ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)