เม.ย. 222012
 

“เพราะฉะนั้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑ์ และพระราชบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนี้ เพื่อท่านและลูกหลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดี และวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทาน แก่ท่านเป็นนิตย์นั้น” (เฉลยธรรมบัญญัติ 4:40)

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราปล่อยเด็กให้เป็นเด็ก?

ขอพระเจ้าเมตตาพวกเราที่ยืนเฝ้าดูในขณะที่เด็กหญิงและเด็กชายต่างก็นัดเพื่อต่างเพศออกไปเที่ยวตั้งแต่อายุสิบขวบ เป็นอย่างนั้นไปจนอายุสิบสาม พออายุสิบเจ็ดก็แต่งงาน และหย่าร้างตั้งแต่อายุยังเลือกตั้งไม่ได้

อย่างที่ ดร.เจมส์ ด็อบสันเขียนไว้ “อบรมสั่งสอนบุตรไม่ใช่เป็นเรื่องของคนขี้ขลาด” ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาเพื่อให้เราสามารถช่วยบรรดาเยาวชนที่ยืนอยู่ในดงหญ้าแห้งสูงท่วมหัวพร้อมกับกลักไม้ขีดไฟ

คุณเป็นพ่อแม่หรือเปล่า? ผมขอท้าให้คุณกลับไปที่พระวจนะของพระเจ้า ยืนขึ้นต่อสู้กับแรงกดดันของสังคม ล้อมลูกๆของคุณให้อยู่ในบ้านแห่งความรัก ตั้งกลุ่มอธิษฐานสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกวัยรุ่น ทำทุกสิ่งที่ทำได้เพื่อช่วยลุกๆของคุณก่อนจะสายไป

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข้อสรุป

  • ทราบหรือไม่ว่าตัวเลขของเด็กที่ท้องก่อนวัย หรือที่เรียกกันว่าคุณแม่วัยใสนั้น ประเทศไทยของเรานำโด่งเป็นอันดับต้นๆ  เราในฐานะคนของพระเจ้าเราควรทำสิ่งใดบ้าง?

 

 Posted by at 9:39 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)