เม.ย. 282012
 

29 เมษายน 2012

ขอทักทายพี่น้องทุกท่านจากใจ

ขอทุกท่านที่มา CJ วันนี้ มีความสุขโดยถ้วนหน้า ขอทุกท่านที่มา CJ วันนี้ จะทำให้คนอื่นอย่างน้อยสักหนึ่งคน     มีความสุข จะได้ไหม?

เคล็ดลับแห่งความสุขคือ มอบความสุขให้คนอื่นก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีความสามารถหรือปัญญาที่จะตอบแทนความดี ความเมตตาของเราได้!

ผมขอแสดงความยินดีกับพี่น้องรายนามต่อไปนี้ที่ได้ประกาศตัวต้อนรับพระคริสต์ในอาทิตย์ที่ผ่านมา

  1. คุณสรชา อนาคตะวัฒนา  (นิ้ง) – มาจากอเมริกา
  2. คุณณัฏฐธิดา เลิศกุลวัฒน์ (อิ๋ง)
  3. คุณทัพพ์สร มโนชมภู  (จิ๊ก)
  4. คุณทัศน์วรรณ ธีรพงศ์วิษณุพร (พี่จี๋) แม่ของติ๊บ

ขอพระเจ้าทรงช่วยท่านให้เจริญเติบโตในความรู้ ความเข้าใจในฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นทุกวัน แต่ท่านต้องลงทุนเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองด้วย เพราะจะให้คนอื่นเรียนแทนคงไม่ได้!

ทุกวันพฤหัสเป็นวันที่ปกติผมจะไม่ขาดในการสอน ดังนั้น ผมขอเชิญชวนสมาชิก CJ ทุกคนอย่างเป็นทางการที่จะมาเรียนบทเรียนจากพระคัมภีร์ในทุกวันพฤหัส!

ทำไมผมย้ำแล้วย้ำอีกให้สมาชิก CJ มาเรียนพระคัมภีร์ เพราะ

  1. ทุกนาทีที่คุณมาเรียน คุณมีความรู้ความเข้าใจในพระประสงค์หรือพระทัยของพระเจ้ามากขึ้น
  2. ทุก ๆ ครั้งที่คุณมาเรียน คุณมีสามัคคีธรรมและรู้จักกับทั้งพี่น้องคนอื่น ๆ รวมทั้งตัวของผมมากขึ้นเรื่อย ๆ
  3. ทุก ๆ วันพฤหัสที่คุณมาเรียน คุณได้รับการหนุนใจ,  การตักเตือนว่ากล่าว, การปรับปรุงแก้ไข, การฝึกอบรมในทางธรรม ที่ทำให้คุณพร้อมที่จะให้พระเจ้าทรงใช้คุณได้มากขึ้น!
  4. ทุกๆ ครั้งที่คุณมาเรียน คุณจะได้รับการเสริมกำลังจากพระเจ้า หรือคำตอบบางอย่างที่คุณกำลังแสวงหาจากบทเรียนหรือจากคำพยานของพี่น้องคนอื่น ๆ
  5. ทุกๆ ชั่วโมงที่คุณมาเรียน คุณลดเวลาการทำบาปหรือห่างจากการทำบาปไปได้อีก 1 คืน!

และแน่นอนว่า คุณจะกลายเป็นผู้เชื่อที่มีหลัก ไม่ถูกซัดไปซัดมาด้วยคำสอน (แปลก ๆ ) หลากหลายที่ถาโถมเข้ามาหาคุณอย่างไม่หยุดยั้ง  ดังนั้นจงจัดเวลา จงตั้งใจ จงเอาจริงเอาจัง และมีวินัยที่จะพัฒนาตัวคุณเอง!

จงจำไว้ว่า คุณไม่เรียนคุณก็ไม่รู้ แต่คนอื่นที่มาทีหลังคุณ และขวนขวายที่จะเรียนรู้เขา จะนำหน้าคุณไปในที่สุด!

และประการสุดท้าย  ผมคงไม่มีชีวิตอยู่สอนตลอดไปอย่างแน่นอน ดังนั้น จงมาเรียนเพื่อช่วยตัวคุณเอง ช่วยคนอื่น และช่วยคริสตจักรของคุณตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะได้ไหมครับ!

ขอพระเจ้าอวยพร

ด้วยรักจากใจ

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 Posted by at 10:50 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)