พ.ค. 012012
 

“บุคคลผู้ใดหิวกระหาย ความชอบธรรม ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มบริบูรณ์” (มัทธิว 5:6)

พระเยซูบอกเราว่าเมื่อเราติดตามหาความชอบธรรม เราจะได้รับการเติมเต็ม ดูเหมือนเราจะมีความสุข คุณว่ามั้ย? แต่ความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะได้มาด้วยการหิวกระหายหา แต่เป็นบางสิ่งที่เราได้รับจากการรับใช้พระเจ้า

พระเจ้าไม่อยากให้เรามีความสุขโดยปราศจากพระเยซูคริสต์ พระองค์อนุญาตให้เรามีประสบการณ์ความทุกข์ในชีวิต เหมือนกับความเจ็บเมื่อเดินไปเหยียบตะปู ความเจ็บปวดเป็นตัวบอกเราว่ามีบางสิ่งผิดปกติ

สำหรับเราที่แสวงหาความสุขโดยไม่แสวงหาความชอบธรรม ก็เป็นเหมือนแขนเราที่หักแล้วไม่ยอมกินยาแก้ปวดหรือไปใส่เฝือกให้คืนที่

พระพรจะมาถึงเมื่อเราค้นพบผู้ที่ประทานให้ เมื่อคุณแสวงหาพระเจ้า คุณจะได้พบพระองค์

คุณอยากได้พระเจ้ามากแค่ไหนครับ?

โดย : Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

ข้อคิด

  • มีความสุขแต่ไม่มีพระเจ้า คุณก็ยังไม่รู้จักความสุขที่แท้จริงค่ะ – ขอพระเจ้าอวยพระพร

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)