“ความรอด” โดยการเป็นคนดีหรือ?

“เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รับความชอบธรรม” (โรม 10:4)

โลกคิดว่าบาปคือการทำเลว และความชอบธรรมคือการทำดี พวกเขากล่าวว่า “ถ้าเพียงฉันเป็นคนดี ฉันก็จะได้ไปสวรรค์” พระเจ้าเป็นเหมือนซานตาคลอส ทำรายการของขวัญ เช็คดูอีกครั้งว่าเราดีหรือเราซุกซน … มันไม่ใช่เช่นนั้นครับ

ความชอบธรรมมีในองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้น พระองค์ละจากสวรรค์ เสด็จลงมาบนโลก ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมอย่างสมบูรณ์แบบ และพระองค์ทรงทนทรมาน พระโลหิตหลั่งออก และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้แทนความบาปของเรา พระองค์ทรงถูกฝังไว้ และถูกชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เสด็จขึ้นสู่พระสิริ พระโลหิตของพระองค์นั้นเป็นมาจากพระเมตตาของพระเจ้า นั่นคือความชอบธรรม

กาลาเทีย 2:21 บอกเราว่า“ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์” คุณทราบความหมายหรือไม่? ถ้าคุณรอดได้โดยการทำดี ถ้าเช่นนั้นไม้กางเขนก็เป็นความผิดพลาด ถ้ามีทางอื่นใดที่ทำให้คุณรอดได้ พระเจ้าก็คงไม่ปล่อยให้พระบุตรของพระองค์ลงมาตายบนไม้กางเขน

คุณกำลังพึ่งพิงความดีของคุณเพื่อ “ไปสวรรค์ได้” หรือเปล่า? อะไรจะทำให้คุณสามารถยืนจำเพาะพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้?  “พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง แต่พระองค์ทรงพระกรุณาชำระให้เรามีใจบังเกิดใหม่ และทรงสร้างเราขึ้นมาใหม่ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ทิตัส 3:5)

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

คำถาม

  • แรงจูงใจในการทำดีของคุณนั้นคืออะไร? เป็นไปเพื่อตนเองหรือพระเจ้า? ขอให้แยกแยะออกนะคะ – พระเจ้าอวยพรค่ะ 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.