ความสว่างที่ได้มอบให้คุณ ‏

พระองค์ทรงเป็นแหล่งชีวิต และชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดหาได้ชนะความสว่างไม่ (ยอห์น 1:4-5)

ไม่จำเป็นต้องมองเจาะลึกแต่อย่างใดเพื่อจะเห็นว่าโลกทุกวันนี้อยู่ในความมืดมิด —มืดบอดทางสติปัญญา มืดบอดทางการเมือง และมืดบอดทางศีลธรรม แต่เป็นเพราะพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้ พวกเราที่นั่งกันอยู่ในความมืด ได้เห็นความสว่างที่ยิ่งใหญ่ ในคืนวันที่พระคริสต์มาบังเกิด ดาวดวงที่ส่องแสงเจิดจ้าทะลุความมืดบนท้องฟ้าเข้ามา และส่งสัญญาณถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด และบัดนี้พระเจ้าทรงอยู่กับเรา

พระคัมภีร์บอกคุณและผมว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในความสว่างที่เราไม่สามารถเข้าไปได้ และในความเป็นมนุษย์ของเรา ที่ตกอยู่ในสภาพล้มลง เราไม่มีทางรู้จักพระเจ้าได้ ไม่อาจยืนต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ หรือไม่มีโอกาสแม้จะสัมผัสกับความรักของพระองค์ เราอยู่ห่างไกลจากพระองค์ ถูกเรียกว่าเป็น “ศัตรู” และเป็น “คนนอก” ในสายพระเนตรพระองค์

คุณและผมสามารถยืนอยู่ในความสว่างที่บริสุทธิ์ บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิขององค์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพได้อย่างไร? ครับ มนุษย์ไม่สามารถเข้าไปถึงความสว่างนั้น พระเจ้าจึงประทานความสว่างให้ ในคืนวันที่พระคริสต์มาประสูติ เมื่อพระเจ้าทรงมารับสภาพเป็นทารกน้อย เมื่อพระเจ้าผู้ไม่จำกัดได้กลายมาเป็นทารกน้อยอ่อนแอ ประตูจึงเริ่มเปิด และทั้งกัลปจักรวาลเริ่มแยกออกเมื่อพระเยซูทรงเปิดหนทางสู่พระบิดา

เมื่อย้อนรำลึกถึงคริสตมาส อย่าลืมว่าถ้าไม่มีพระองค์ ทั้งคุณและผมยังอยู่ในความมืด จงใช้เวลาใคร่ครวญเรื่องความสว่างนี้ที่ได้ทรงประทานให้คุณ

ถ้าไม่มีพระคริสต์แล้ว โลกก็จะตกอยู่ในความมืดมิดตลอดกาล ดังนั้นจงใช้เวลาใคร่ครวญ และขอบพระคุณสำหรับความสว่างที่พระองค์ประทานให้คุณ

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.