พ.ค. 312012
 

“กฎหมายของพระเจ้ารอบคอบ และฟื้นฟูจิตวิญญาณ กฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นแน่นอน กระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา” (สดุดี 19:7)

พูดถึงพระคัมภีร์ มีธรรมิกชนท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่มีความยินดีใดมากไปกว่าเมื่อต้องอยู่ในซอกหลบภัยกับหนังสือคู่ใจ” คุณคิดเหมือนกันหรือไม่?

พระคัมภีร์เป็นหนังสือที่ผู้พลีชีพกอดไว้แนบอกเมื่อเปลวไฟลามใกล้เข้ามา เป็นหนังสือที่ธรรมิกชนวางไว้ใต้ศีรษะขณะจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า เป็นหนังสือที่ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย น้ำแก่ผู้กระหาย ชีวิตแก่คนพเนจร กำลังแก่ผู้อ่อนแรง และอาวุธของนักรบ

หนังสือของพระเจ้าเป็นความปิติในหัวใจ ไว้ใจได้เต็มที่ มีพระสัญญากว่า 6,000 คำสัญญาในพระคัมภีร์ และไม่มีสักข้อเดียวที่ไม่เป็นจริง

อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของคริสตจักร – ชีวิตของคุณ – ถ้าคุณใช้เวลาไปกับพระคัมภีร์พอๆกับนิตยสาร หนังสือพิมพ์? โทรทัศน์? โทรศัพท์มือถือ? หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นๆ?

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.