จะเป็นคริสเตียนหนือธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติอย่างไร?

และเมื่อท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตาม จงกระทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้า และขอบพระคุณพระบิดาเจ้า  โดยพระองค์นั้น (โคโลสี 3:17)

ดร.ออสวอลด์ แซนเดอร์ส นักเขียนคริสเตียนผู้โด่งดังกล่าวว่าพวกเรานั้นสามารถ “อยู่เหนือธรรมชาติได้อย่างเป็นธรรมชาติ และเป็นธรรมชาติได้อย่างเหนือธรรมชาติ” นั่นคือ ในขอบเขตฝ่ายวิญญาณของชีวิตเรา เราจำเป็นต้องเป็นไปอย่างธรรมชาติ – ไม่ใช่ถูกบังคับ ไม่ใช่เสแสร้ง และในชีวิตประจำวัน เราต้องเป็นไปอย่างเหนือธรรมชาติ – เปลี่ยนแปลงไปโดยพระวิญญาณของพระเจ้า

เราจะเห็นว่าคนมากมายชอบทำชีวิตคริสเตียนด้านวิญญาณให้อยู่ในบางสภาพแวดล้อม ไปโบสถ์วันอาทิตย์ อาจเข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์บางครั้ง พวกเขาเล่นบทบาทนี้เป็นอย่างดี แต่ถ้าคุณนำพวกเขาออกจากสภาพแวดล้อมนั้น ก็จะไม่แตกต่างจากคนทั่วไปบนถนน มีชีวิตที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

จะเห็นว่าพระวจนะวันนี้บอกเราทุกสิ่ง – ทั้งการกระทำและคำพูด – ในชีวิตครอบครัว การงานของเรา และในพื้นที่อื่นๆของชีวิตที่นึกออก ควรสะท้อนให้เห็นการมีชีวิตเพื่อพระเยซู ถ้าทำตรงนี้ยังไม่ได้ ที่อื่นๆก็ทำไม่ได้เหมือนกัน

คุณเคยเปลี่ยนแปลงไปอย่างสุดขั้วชนิดยอมให้พระคริสต์ฉายพระสิริผ่านทางคุณทุกนาทีหรือไม่? หรือคุณแค่พอใจแค่บทบาทตามที่เล่นอยู่ในโบสถ์? ให้พระเยซูเข้ามีส่วนในทุกพื้นที่ของชีวิตคุณ คุณจะเปลี่ยนแปลงไปเหนือธรรมชาติอย่างเป็นธรรมชาติ

เป็นธรรมชาติอย่างเหนือธรรมชาติโดยให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในทุกตารางนิ้วของชีวิตคุณ

 

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.