มิ.ย. 052012
 

สาระสำคัญแห่งพระวจนะของพระองค์ คือความจริง และกฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อ ดำรงอยู่เป็นนิตย์ (สดุดี 119:160)

เป็นสิทธิพิเศษสมัยผมเป็นศิษยาภิบาลอยู่ที่เวสท์ปาล์มบีช ผมได้เริ่มเปิดชั้นเรียนพระคัมภีร์ให้กับทีมเบสบอลที่มาฝึกซ้อมในช่วงต้นฤดูร้อน ได้รู้จักกับนักเบสบอลหลายคนที่เล่นเบสบอลตามพระประสงค์ของพระเจ้าและทุ่มเทเพื่อพระเยซูคริสต์ หนึ่งในนั้นคือแกรี่ คาร์เตอร์จากทีมนิวยอร์คเมทส์

ในปี 1986 ทีมนิวยอร์คเมทส์ชนะระดับโลก และเช่นเคย กล้องทีวีจะเข้าไปหาถึงในห้องแต่งตัวนักกีฬาคนแรกที่ถูกสัมภาษณ์คือแกรี่ คาร์เตอร์ และในระหว่างการเฉลิมฉลองนั้น มีไฟส่องหน้า มีไมโครโฟนจ่อปาก ภาพของเขาเผยแพร่ออกไปทั่วโลก แกรี่ คาร์เตอร์พูดว่า “ก่อนอื่น ผมอยากจะขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์ครับ”

เป็นสิทธิพิเศษที่ผมได้มีโอกาสทำพิธีบัพติศมาให้แกรี่สามปีก่อนหน้านั้น  และเมื่อได้พูดกับเขาอีกครั้ง ผมพูดว่า “แกรี่ การแข่งขันระดับโลกนั้นมาแล้วก็จากไป แต่สิ่งที่คุณพูดกับผู้ชมนับล้านๆทางโทรทัศน์ โดยถวายเกียรติพระเยซูคริสต์ก่อนนั้น จะส่งผลให้พระนามพระเยซูได้ยินไปทั่วโลกทั้งเด็กและผู้ใหญ่ สิ่งนี้จะยั่งยืนไปแสนนานถึงแม้การแข่งขันจะจบลงไป”

ครับ คนส่วนใหญ่ไม่ใช่นักกีฬามืออาชีพ ไม่เคยมีไฟส่องหน้า ไม่มีไมค์จ่อปากพูดให้คนทั้งโลกได้ยิน แต่คุณสามารถทำให้เป็นพันธกิจชั่วชีวิตได้ในการประกาศพระนามพระเยซูออกไปทุกวัน ดำเนินชีวิตด้วยใจสำนึกในพระคุณ บอกเล่าเรื่องราวที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อคุณ สิ่งนี้จะอยู่ไปอีกนานแสนนานแม้เมื่อคุณจากโลกนี้ไปแล้ว

พระวจนะพระเจ้าเป็นสิ่งเดียวที่ยั่งยืนนาน ดังนั้นให้เราลงทุนชั่วชีวิตด้วยการแบ่งปันพระเยซูสู่ผู้อื่น

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Posted by at 10:38 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.