มิ.ย. 062012
 

“เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2โครินธ์ 5:21)

คุณเคยเอนกายลงนอนหนุนหมอนหลังจากวันอันเหนื่อยล้าที่ผ่านไปอย่างมีความสุข และพูดว่า “อืม วันนี้ฉันเป็นคนดีทีเดียว ถ้าจะต้องตายในคืนนี้ ฉันจะได้ไปสวรรค์… ใช่มั้ย?”

ถ้าคุณเคย คุณก็ไม่ใช่คนเดียว ผมกล้าบอกว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าคุณไปโบสถ์ ถวายสิบลด ทำดีต่อผู้อื่น พระเจ้าจะอนุญาตให้คุณเข้าสวรรค์

ถ้าการเป็นคนเคร่งศาสนาจะทำให้คุณได้เข้าสวรรค์ แล้วทำไมคนเคร่งศาสนาอย่าง อ.เปาโลจึงล้มลงถึงดินระหว่างทางไปดามัสกัส และองค์พระผู้เป็นเจ้าถามท่านว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทำไม?” (กิจการ 9:4ข)

ที่สำคัญกว่านั้น ถ้าเราสามารถให้ตัวเองรอดได้โดยการกระทำดี พระเจ้าคงไม่จำเป็นต้องส่งพระบุตรองค์เดียวลงมาในโลกเพื่อพลีพระชนม์เพื่อคนอย่างคุณและผม เช่นนั้น ความชอบธรรมขององค์พระเยซูคริสต์ต่างหากที่ช่วยเราให้รอด เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

ลองเช็คดู – สิ่งใดบ้าง “เคร่งศาสนา” ที่คุณกำลังทำ ด้วยหวังว่าจะ “สะสมแต้ม” เพื่อพระเจ้า? นี่คือลัทธิของการงาน จงเลิกเสีย จงมาหาพระเยซูและพูดว่า “ฉันไม่ได้นำสิ่งใดติดมือมา เพียงแค่ยึดกางเขนของพระองค์ไว้”

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 Posted by at 10:02 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.