มิ.ย. 112012
 

คนทุจริตเอ๋ย ไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกนั้น คือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า เหตุฉะนั้น ผู้ใดใคร่เป็นมิตรกับโลก ผู้นั้นก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้า (ยากอบ 4:4)

คุณเคยพยายามปกปิดการเป็นคริสเตียนของคุณหรือเปล่า? นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตร ท่านพยายามทำตัวกลมกลืนไปกับสภาพรอบตัว ติดตามพระเยซูไปห่างๆ และเมื่อรู้สึกหนาว จึงถูกกองไฟที่อบอุ่นของพวกศัตรูดึงดูดเข้าไป

ในช่วงนั้น เปโตรรู้สึกอ่อนล้า เหน็ดเหนื่อย และอ่อนแรง ทำไมท่านเข้าไปจนถึงลานหน้าบ้านของมหาปุโรหิต? ในพระกิตติคุณมัทธิว 26:58 “แต่เปโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างๆ จนถึงลานบ้านของท่านมหาปุโรหิต แล้วเข้าไปนั่งข้างในลานบ้านกับคนใช้ของท่านมหาปุโรหิต จะคอยดูว่าเรื่องจะจบลงอย่างไร”

เปโตรลืมหมดสิ้นที่พระเยซูเคยตรัสถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ท่านกลับกำลังนั่งคอยดูว่าเรื่องจะจบลงอย่างไร – ชีวิตของพระเยซูที่จะจบลง … ความฝันของตัวท่านเองที่จะจบลง … ทุกสิ่งที่ท่านยึดไว้จะจบลง แต่นี่ยังไม่จบ แต่กลับเป็นการเริ่มต้นใหม่

นี่คือปัญหาของเปโตร : ท่านอยู่ผิดที่และกับคนผิดกลุ่มที่กำลังทำสิ่งที่ผิด และเมื่อไฟในใจของเรากำลังจะมอดลง ไฟร้อนรนที่มีเพื่อพระเยซูจะเริ่มเย็นลง แล้วเราก็ไปมองหาความอบอุ่นจากแหล่งอื่น

พระคัมภีร์บอกว่า

ความสุขเป็นของบุคคล ผู้ไม่ดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรม หรือยืนอยู่ในทางของคนบาป หรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ย แต่ความปีติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้า เขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น (สดุดี 1:1-3)

เมื่อคุณไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ผิด ในเวลาที่ผิด มันก็เหลือแค่เมื่อไรที่คุณจะทำผิด

ข้อสรุป: ติดตามพระเยซูคริสต์แบบห่างๆอาจทำให้คุณถูกแคมพ์ไฟของพวกศัตรูดึงเอาตัวไป

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 

 Posted by at 12:11 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.