มิ.ย. 122012
 

“แต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้วก็อย่าให้เราเมามาย จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก และสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็ก” (1เธสะโลนิกา 5:8)

นักเทศน์กำลังจะเดินจากไปจากเพื่อนนักเทศน์อีกท่านหนึ่ง เมื่อได้ยินเสียงตะโกนตามหลังมาว่า “ลาก่อนนะ จงรักพระเจ้า เกลียดชังความบาป แล้วก็ระวังรถสิบล้อด้วย!” ครับ เป็นคำแนะนำที่ดี รถสิบล้อทำให้คุณบาดเจ็บได้ไม่ว่าคุณจะรอดแล้วหรือยังไม่รอดก็ตาม

เราทุกคนจำเป็นต้องรักพระเจ้า เราทุกคนจำเป็นต้องเกลียดชังบาป แต่ผมอยากจะบอกว่าเราก็ยังเป็นมนุษย์ จึงจำเป็นต้องระวังสิ่งต่างๆในชีวิตที่อาจทำให้บาดเจ็บได้ พระเจ้าได้ประทานพระทัยของพระคริสต์แก่เรา เราจำเป็นต้องใช้พระทัยนั้น (ดู 1โครินธ์ 2:16)

วันนี้คุณมึนงงอยู่ในหมอกครึ้มหรือเปล่า? คุณเฝ้าระวังสิ่งต่างๆของโลกที่อาจทำอันตรายคุณบ้างหรือไม่? จงตื่นเถิด ดูให้ดี  และระวังรถสิบล้อที่กำลังวิ่งมาด้วย

Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.