มิ.ย. 182012
 

ในคราวนั้นเมื่อศิษย์กำลังทวีมากขึ้น  พวกนิยมกรีกบ่นติเตียนพวกฮีบรูว่า ในการแจกทานทุกๆวันนั้น เขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีก (กิจการ 6:1)

ลองหาคริสตจักรสักแห่งให้ผมดู เป็นคริสตจักรที่ยื่นมือออกไปและสร้างผลกระทบต่อวัฒนธรรมรอบๆตัว เป็นที่ๆผู้คนอยากดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้า แล้วผมจะหาคริสตจักรที่เตรียมตัวรับมือกับการต่อต้านโจมตีของมารให้คุณดู

ในหนังสือกิจการ เราเห็นคริสตจักรยุคแรกถูกโจมตีโดยการข่มเหง (ดูกิจการ 4) เราเห็นศัตรูพยายามแทรกซึมเข้าไปในคริสตจักรโดยการยอมประนีประนอม  (ดูกิจการ 5)  และเราเห็นพวกมารใช้กลยุทธที่ได้ผลที่สุดมาโจมตีคริสตจักร – การแตกแยก (ดูกิจการ 6)

มีการไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นในคริสตจักรยุคแรก เรื่องพวกแม่ม่ายไม่ได้รับความเป็นธรรม พวกเขารู้สึกว่าบางกลุ่มได้มากกว่าอีกกลุ่ม

ในยุคของอเล็กซานเดอร์มหาราช วัฒนธรรมและปรัชญากรีกแพร่กระจายไปทั่วโลก ชาวยิวหลายคนได้นำวิธีของกรีกมาใช้ ทำตัวเหมือนชาวกรีก ไม่เหมือนยิว และใช้ภาษากรีก แต่ยังมียิวอีกพวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนฮีบรู  ที่ยังยึดถือตามแบบเดิม พวกเขาชอบวิพากษ์วิจารณ์ผู้เชื่อชาวยิวที่ทำตัวเป็นกรีก และมองพวกเขาว่าเป็นยิวชั้นสอง

ยิวที่นิยมกรีกเหล่านี้รู้สึกว่าพวกแม่ม่ายของพวกเขาได้รับความสนใจน้อยกว่าพวกยิวที่ยึดมั่นในวัฒนธรรมเดิมของยิว ทำให้เกิดการแบ่งแยกขึ้นในคริสตจักร

การแบ่งแยกนี้สร้างความเสียหายให้คริสตจักรมากกว่าสิ่งอื่นใด และเมื่อคุณมองลึกลงไป การแตกแยกที่เกิดขึ้นในคริสตจักร บ่อยครั้งเกิดจากเรื่องเล็กน้อย ผู้คนจะค่อยๆเบนห่างออกไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง

คุณจะหาสิ่งผิดพลาดในคริสตจักรได้เสมอ ไม่มีคริสตจักรใดสมบูรณ์แบบ และนี่คือภาษิตที่ควรจำไว้ – ในเรื่องสำคัญ จงเป็นหนึ่งเดียวกัน ในเรื่องไม่สำคัญ จงมีเสรีภาพ ในทุกสิ่งจงมีใจเอื้อเฟื้อ เพราะหนึ่งในยุทธวิธีที่มารใช้ได้ผลมากที่สุดคือสร้างความแตกแยกให้เกิดในท่ามกลางผู้เชื่อ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Posted by at 12:59 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)