มิ.ย. 192012
 

“เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้” (ยอห์น 9:4) 

ย้อนไปในปี 1969 นีล อาร์มสตรอง และบัซซ์ อัลดริน กำลังจะขึ้นไปเหยียบบนดวงจันทร์ นักข่าวถามอาร์มสตรองว่า “เมื่อคุณอยู่บนดวงจันทร์ คุณมีเครื่องที่ช่วยชีวิตใช้ได้กี่ชั่วโมง? นีล อาร์มสตรองตอบว่า “เครื่องช่วยได้หกชั่วโมงครับ”

นักข่าวจึงถามอาร์มสตรองต่อ “แล้วถ้าเกิดพบว่าระหว่างที่อยู่บนดวงจันทร์ มีบางอย่างผิดปกติ เครื่องยนต์เกิดสตาร์ทไม่ติด ไม่สามารถนำกลับมาบ้านได้ล่ะ คุณจะทำอย่างไรภายในหกชั่วโมงนั้น?”

อาร์มสตรองตอบว่า “ผมก็จะพยายามแก้เครื่องยนต์”

เราไม่รู้ว่าตัวเราเองมีกี่ชั่วโมงเหลืออยู่ วันนี้อาจเป็นวันที่คุณจะพบกับพระเยซูแบบตามลำพัง หรือเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ตอนจบใกล้เข้ามาเสมอ วันเวลาของเราที่บนโลกนี้สั้นนัก ดังนั้นก่อนจะถึงตอนจบเราจำต้องทำงาน

เมื่อคุณมองย้อนกลับไปยังเวลาที่แสนสั้นบนโลกเล็กๆสีฟ้าใบนี้ คุณจะคิดอะไร? จะเสียใจมั้ยว่าได้ทำหรือไม่ได้ทำสิ่งใด? หรือคุณเห็นชีวิตตนเองทั้งหมดที่ได้มอบให้พระเยซูคริสต์? จงใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยหมดกำลังเพื่อพระองค์ เพราะเมื่อถึงตอนจบ คุณจะไม่เสียใจเลย

ดำเนินชีวิตแต่วันด้วยหมดกำลังเพื่อพระเยซูคริสต์ เพื่อคุณจะไม่เสียใจเมื่อเวลาบนโลกนี้หมดลง

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.