มิ.ย. 222012
 

“จงระวัง อย่ากระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น ถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์” (มัทธิว 6:1)

คุณเคยทำบางสิ่งในเรื่องฝ่ายวิญญาณเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจหรือไม่? อาจเป็นตอนถุงถวายผ่านหน้า คุณให้แน่ใจว่าใครๆก็เห็นว่าคุณกำลังให้ – และให้เท่าไหร่ หรือเวลานมัสการ คุณร้องดังกว่าคนอื่น ยกมือสูงกว่าคนอื่น แต่ที่คุณกำลังคิดคือ  “ดูฉันสิ ฉันเป็นผู้นมัสการตัวจริง นมัสการได้ยอดเยี่ยมกว่าใครๆที่นี่”

แต่มันไม่เกี่ยวอะไรกับพระเจ้า ใช่มั้ยครับ? มันเป็นเรื่องของการแสดง

พระเยซูตรัสว่า “จงระวัง อย่ากระทำศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่น ถ้าทำอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เหตุฉะนั้น เมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่าน เหมือนคนหน้าซื่อใจคด กระทำในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อให้คนสรรเสริญ เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว” (มัทธิว 6:1-2)

หนังสือกิจการมีเรื่องของอานาเนียและสัปฟีรา ที่พยายามแสดงออก พวกเขาโกหก แกล้งทำบางสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็น เพื่อให้คนประทับใจว่าพวกเขาจิตวิญญาณสูงเพียงใด

คนสมัยนี้ก็ยังทำแบบนี้  นักการเมืองนำเรื่องศรัทธาในศาสนามาใช้ในการหาเสียง เพื่อให้ประชาชนรู้สึกดีอยากลงคะแนนให้ เหมือนกับการขายของ คนขายต้องทำตัวเป็นอย่างที่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเพื่อจะให้ขายสินค้า

นี่คือปัญหาของอานาเนียและสัปฟีรา พวกเขาทำเรื่องใหญ่โต แต่ไม่มีใครอยากเชื่อ ในที่สุดก็พลาดล้มไม่เป็นท่า

จงเป็นอย่างที่คุณเป็น แต่อย่าแสร้งทำเป็นคริสเตียนเมื่อคุณไม่ใช่ – เพราะคุณหลอกพระเจ้าไม่ได้

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.