มิ.ย. 242012
 

24 มิถุนายน 2012

สวัสดีครับพี่น้อง CJ

บัดนี้เราอยู่ในค่าย “Be transformed” ด้วยกันแล้ว เสียดายแทนพี่น้องที่ไม่ได้มาค่ายด้วย!

ผมหวังว่า พวกเราส่วนใหญ่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าในด้าน

1.การคิด   2. การพูด   3. ทัศนคติ   4. การกระทำ และ 5. พฤติกรรม/นิสัยในชีวิต

…จนกระทั่งใคร ๆ ต่างก็มองไม่เห็นตัวของเราเลย เพราะมองเห็นแต่พระเยซูคริสต์ในตัวพวกเราเท่านั้น!

CJ ต้องเปลี่ยน ใช่ครับ ต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ใช่แย่ลง

อย่างน้อย

 • CJ แท้ต้องรักกัน!
 • CJ แท้ต้องมีความสุข และทำให้คนอื่นมีความสุข!
 • CJ แท้ต้องไม่เห็นแก่ตัว และไม่แสวงหาผลประโยชน์จากกัน!
 • CJ แท้ต้องไม่ทำตัวทำตนให้เป็นปัญหาแก่ตัวเอง และผู้อื่น
 • CJ แท้ต้องไม่งอมืองอเท้า ต้องขยันทำมาหากินเพื่อจะมีอะไรๆ มาช่วยคนอื่นได้
 • CJ แท้ต้องไม่แบมือขอหรือยืมเงินผู้ใด แต่ก็ไม่อายที่จะปรึกษาคริสตจักรหากว่าเดือดร้อนจริง ๆ เพราะมั่นใจว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม!
 • CJ แท้ไม่ดูถูกคนอื่นและไม่ตัดสินคนอื่น
 • CJ แท้ไม่พูดจาหยาบคาย หรือสัปดี้สัปดน จนพระเยซูทนฟังไม่ได้
 • CJ แท้ไม่ปล่อยตัวเสเพลหรือเกะกะเกเรจนใคร ๆ ก็ส่ายหน้า
 • CJ แท้ไม่ทำให้พระเยซูเสียเกียรติจากการกินดื่มของเรา (รู้จักควบคุมการกินดื่มได้อย่างเหมาะสม)
 • CJ แท้ไม่ซุบซิบนินทาว่าร้าย หรือดิสเครดิตผู้ใดลับหลัง
 • CJ แท้ใจกว้าง แต่ไม่ใจใหญ่อย่างฟุ่มเฟือย หรือใช้เงินทองอย่างขาดความสำนึกในหน้าที่คนต้นเรือนที่ซื่อตรงของพระเจ้า
 • CJ แท้ไม่โกหก หลอกลวง ยักยอก หรือโกงเงินพระเจ้า หรือของมนุษย์ผู้ใดทั้งสิ้น
 • CJ แท้ไม่ฉกฉวยหาประโยชน์จากความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 • CJ แท้ไม่ขาดการนมัสการพระเจ้า นอกจากจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น
 • CJ แท้กระตือรือร้นในการบอกข่าวดีเพื่อช่วยคนให้มารู้จักกับพระเจ้าและรับความรอด (โดยเริ่มจากคนในครอบครัว     ตนเองก่อน)
 • CJ แท้อธิษฐานเผื่อกันและอธิษฐานร่วมกันอยู่เสมอ
 • CJ แท้กระตือรือร้นในการร่วมสามัคคีธรรมและช่วยเหลือกัน รวมทั้งการเข้ากลุ่มแคร์ต่าง ๆ
 • CJ แท้ยึดถือพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานสำคัญ รู้จักอ่านและใช้พระคัมภีร์อย่างถูก ต้องและหิวกระหายใน การมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้า(ที่โบสถ์)
 • CJ แท้สนับสนุนการขยายและตั้งคริสตจักรใหม่ ๆ ถวายแด่พระเจ้า!

วันนี้ ขอให้ค่ายนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของ “การเปลี่ยนแปลง” ที่ยิ่งใหญ่ของ CJ และทุกคนที่อยู่ใน CJ เพื่อเราจะเป็น CJ แท้อย่างที่ JC (Jesus Christ) ต้องการ ดีไหมครับ?

ด้วยรัก

ศจ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์  ศิษยาภิบาล

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

 Posted by at 8:16 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)