มิ.ย. 242012
 

ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น (1ยอห์น 2:6)

คำว่า “ดำเนิน” หรือเดินพูดถึงการกระทำที่สม่ำเสมอ เท้าก้าวไปพร้อมๆกัน ปฐมกาลบทที่ 5 พูดถึงเอโนคว่า − ดำเนินกับพระเจ้า แต่การ “ดำเนินกับพระเจ้า” แปลว่าอะไร? เป็นแค่คำคมของศาสนาหรือ? ผู้เผยพระวจนะอาโมสถามว่า “สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน” (อาโมส 3:3) แนวคิดของการเดินไปด้วยกันคือการต้องเดินอย่างสม่ำเสมอ ในจังหวะที่สอดคล้องกัน

เดินกับภรรยา

ผมมีปัญหาเมื่อเดินไปกับภรรยา ผมจะเดินเร็วกว่าเล็กน้อย จะเลยหน้าไปก่อนแล้วก็หยุด รอจนเธอเดินตามมาทัน หลังจากนั้นผมก็จะเดินให้ช้าลง แต่พอรู้ตัวอีกที ผมก็เดินเร็วจนเธอตามไม่ทันอีก

เมื่อดำเนินไปกับพระเจ้า พวกเราบางคนอยากวิ่งนำหน้าพระองค์ บางคนเดินช้าๆเตาะแตะตามหลัง  เราจำเป็นต้องเดินในจังหวะก้าวเท้าไปพร้อมๆกับพระองค์ เราต้องอยู่ใกล้ชิดและทุ่มเทที่จะทำตามอย่างสม่ำเสมอ พูดถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระวิญญาณของพระเจ้าแต่ละวัน พระคัมภีร์ใหม่กล่าวว่า “ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย” (กาลาเทีย 5:25)

เดินไปให้พร้อมกับพระวิญญาณ

ในทางฏิบัติสิ่งนี้แปลว่าอะไร? แล้วเราจะทำได้อย่างไร? จะเดินไปให้พร้อมกับพระวิญญาณจะเป็นรูปแบบไหน? แปลว่าเราต้องให้เวลากับเรื่องของพระเจ้า แปลว่าเมื่อตื่นนอนตอนเช้า เราต้องอ่านพระวจนะของพระองค์ ถ้าเราละเลย มันจะแสดงออกในชีวิตเรา พันผูกอยู่ในพระเยซูแปลด้วยว่าเราใช้เวลาสามัคคีธรรมกับคนของพระองค์

หาเวลา!

หาเวลาเพื่อเรื่องราวของพระเจ้า อย่าปล่อยให้เวลาผ่านเลยไป เจาะช่องแบ่งเวลาในตารางชีวิตประจำวันของเราให้พระองค์ ถ้ามันแปลว่านอนน้อยลงสักชั่วโมง ก็จงทำ ถ้ามันแปลว่าอดอาหารสักมื้อ ก็ได้ไม่มีปัญหา ถ้ามันแปลว่าอดดูทีวีบางรายการ ก็ให้เป็นไปตามนั้น

ทำในสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพราะการแบ่งเวลาให้พระเจ้านั้นจำเป็นสำหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณ การพันผูกตนเองไว้กับพระองค์ จะทำให้เกิดผลของพระวิญญาณ

และการเดินไป – การเดินที่ดีที่สุด – คือการเดินไปกับพระเจ้า เพราะจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งในชีวิตเกินกว่าจะอธิบายได้

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

 Posted by at 8:26 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.