มิ.ย. 252012
 

“ท่านผู้ชอบธรรมเอ๋ย จงเปรมปรีดิ์ในพระเจ้า และถวายโมทนาแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์” (สดุดี 97:12)

หลายปีมาแล้วหนังสือรีดเดอร์สไดเจสได้ตีพิมพ์บทความหนึ่งที่พูดว่า การที่คนเราจะมีความสุขและได้รับการเติมเต็มนั้น จำเป็นต้องมีสามสิ่งนี้ :

¨    ประการแรก ต้องมีบางสิ่งเอาไว้เชื่อถือ
¨    ประการที่สอง พวกเขาต้องการใครบางคนเพื่อรัก
¨    ประการที่สาม พวกเขาจำเป็นต้องทำบางสิ่งเพื่อให้คุ้มค่า

จริงครับ ไม่ใช่เพราะรีดเดอร์สไดเจสกล่าวไว้ แต่เป็นเพราะพระวจนะกล่าวยืนยันไว้ ชีวิตมีมากกว่าลมหายใจต่อไป หรือก้าวต่อไปของคุณ แต่พระนามของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้เติมเต็มทั้งสามประการด้านบน

พระเยซูคือผู้ที่เราเชื่อถือ เป็นผู้ที่เรารัก และเหตุที่พระองค์ทำนั้นคุ้มค่าต่อทุกสิ่งที่เราทำ

คุณกำลังร้องหาความสุขอยู่หรือเปล่า? ทุกๆความต้องการในชีวิตจะพบได้โดยทางพระเยซูคริสต์ครับ

Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 Posted by at 8:52 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.