มิ.ย. 262012
 

และพยานหลักฐานนั้นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานชีวิตนิรันดร์ให้เราทั้งหลาย และชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์ (1ยอห์น 5:11)


เมื่อเซอร์วิลเลี่ยม แรมเซย์ถูกประหารชีวิตในปี 1683 ชายชาวอังกฤษผู้รักชาติท่านนี้นำนาฬิกาพกออกมาจากกระเป๋ามอบให้คุณหมอระหว่างทางไปยังตะแลงแกง กล่าวว่า “กรุณารับเครื่องจับเวลานี้ไปครับ ผมไม่ต้องการมันอีกแล้ว เพราะผมกำลังเข้าสู่นิรันดร์กาล”

นาฬิกาชีวิตของคุณกำลังเดินหน้าไป ลองเอามือคุณไปทาบที่หัวใจสิครับ คุณจะรู้สึกได้ราวกับมีเสียงพูดว่า “เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว…” แล้ววันหนึ่งข้างหน้าเสียงนั้นก็จะหยุดลง ในขณะที่ความตายนั้นแน่นอน และชีวิตนั้นก็สั้นนัก พระเจ้าทรงประทานชีวิตนี้ให้เพื่อเป็นโอกาสเตรียมคุณไว้สำหรับอนาคต เพราะทุกๆคนจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่ง “ตลอดไป”

วิญญาณผมและวิญญาณคุณจะดำเนินต่อไปไม่สิ้นสุด ไม่มีวันเวลา และไม่มีมาตรวัดในนิรันดร์กาล คุณจะมีชีวิตไปอีกพันปีจากนี้ คุณจะมีชีวิตไปอีกพันล้านปีจากนี้ ไม่ว่าจะที่ในนรกหรือสวรรค์ ดังนั้นอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านมือไป

นี่คือคำถามของคุณในวันนี้ คุณพร้อมสำหรับนิรันดร์กาลหรือยัง? คุณพร้อมสำหรับวันที่จะก้าวข้ามจากชีวิตนี้ไปยังชีวิตหน้าหรือยัง? ทางเดียวที่จะแน่ใจได้ 100% คือยอมสารภาพจากหัวใจของคุณว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และวางใจในพระองค์ที่ทรงอภัยบาปให้คุณ เมื่อคุณทำเช่นนี้แล้ว คุณก็พร้อมสำหรับนิรันดร์กาลที่ทุกคนต้องเผชิญในวันหนึ่งข้างหน้า

ทุกคนในวันหนึ่งข้างหน้าจะเข้าสู่นิรันดร์กาล ดังนั้นจงให้มั่นใจว่าคุณพร้อมโดยเข้ามาวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงอภัยบาปให้คุณได้

โดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

 Posted by at 9:13 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.