มิ.ย. 282012
 

“พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว” (วิวรณ์ 21:4)

พระคัมภีร์เตือนเราว่าพระเจ้าทรงเก็บน้ำตาทุกหยดไว้ในขวด ที่จริงในสดุดี 56:8 กล่าวว่า “พระองค์ทรงนับการระหกระเหินของข้าพระองค์ ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือ พระเจ้าค่ะ”

ตอนผมไปอิสราเอลในปี 2008 ก่อนที่คริสโตเฟอร์ลูกชายของเราจากไปอยู่กับพระเจ้า เราเดินทางไปจนทั่วเมือง และไปที่ร้านขายของเก่าชาวยิวที่เพื่อนแนะนำ ในร้านนี้มีกระดูกเก่าแก่ถึง 3,000  ปี เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ เพียงแต่คุณเอามือจับได้  (แต่ถ้าทำตก แน่นอนคุณต้องจ่ายราคามหาศาล)  ขณะที่ผมเดินดูอยู่นั้น ผมเห็นเศษหม้อไหแตก และข้าวของแตกหักที่สีหลุดลอกเพราะกาลเวลา

ที่โดดเด่นออกมาในท่ามกลางของเก่านั้น เป็นขวดแก้วใสสีน้ำเงินสวยมาก ผมจึงถามเจ้าของร้านว่า “คุณครับ ขวดนี้คือขวดอะไร?”

“อ๋อ นั่นเป็นขวดน้ำตาของพวกโรมันครับ” เขาบอก

“จริงหรือ?” ผมถาม  “ผมไม่เคยได้ยินเรื่องขวดน้ำตาของโรมันมาก่อน มันคืออะไรครับ?”

เขาพูดว่า “ชาวโรมันเชื่อว่าเมื่อสูญเสียคนที่รักไป และถ้าพวกเขาได้เก็บน้ำตาไว้ในขวด มันจะจดอยู่ในบัญชีสวรรค์”

ผมนึกถึงพระคำในสดุดีขึ้นมาทันที : “พระองค์ ทรงเก็บน้ำตาของข้าพระองค์ใส่ขวดของพระองค์ไว้ น้ำตานั้นไม่อยู่ในบัญชีของพระองค์หรือ”

ครับ ผมก็มีขวดน้ำตา (แต่ไม่ใช่อันที่อยู่ในร้านขายของเก่าชาวยิวนะครับ มันแพงไป) ผมมีขวดน้ำตาที่บนสวรรค์ ที่ๆพระเจ้านำน้ำตาทุกหยดของผมใส่ไว้ และพระองค์ทรงมีขวดเก็บน้ำตาทุกหยดของคุณไว้ด้วย

พระเจ้าทรงเก็บน้ำตาของเราไว้ในขวด เพื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้า พระองค์จะทรงเช็ดมันออกไปให้หมด

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514


 Posted by at 11:17 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.