ก.ย. 272009
 

Thongchai27 กันยายน 2009

สวัสดีเป็นพิเศษครับ!

วันนี้ เป็นเช้าวันพิเศษที่สมาชิก CJ มานมัสการพระเจ้าร่วมกันที่พัทยา!

ปกติมีคำ 2 คำที่เราใช้ คือ โบสถ์ กับคริสตจักร!

“พวกเรา” คือ “คริสตจักร” !

คริสตจักรจึงหมายถึง “คน” หรือ “ผู้เชื่อ” ในพระคริสต์ที่มีชีวิต

แต่ “อาคาร” คือ “โบสถ์”

อาคารจึงเป็นสิ่งก่อสร้างที่ไร้ชีวิต!

คริสตจักรสามารถเคลื่อนที่ไปที่ไหน ๆ ก็ได้ ตามที่ต้องการ

แต่โบสถ์เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้ ต้องอยู่กับที่!

ทุกวันนี้ โบสถ์แห่งความสุข คือ “CJ Church building” ในซอย 16 สุขุมวิท ที่พวกเราคริสตจักรแห่งความสุข (CJ Church) เช่าและใช้เป็นที่นมัสการในวันอาทิตย์ (เป็นหลัก)

เปรียบเหมือนกับ ปูเสฉวนที่อยู่ในเปลือกหอย!

ตัวปูก็คือ คริสตจักร มีชีวิต

ตัวเปลือก ก็คือ โบสถ์ที่ไม่มีชีวิต!

วันนี้ พวกเราเป็นเหมือนปูเสฉวน ที่ออกจากเปลือกที่กรุงเทพฯ มาสามัคคีธรรมและนมัสการกันอยู่ที่พัทยา!

ขอพระเจ้าอวยพระพรให้การนมัสการพระเจ้าของพวกเราเป็นที่พอพระทัยของพระองค์!

เช้าวันนี้เป็นการนมัสการพิเศษในค่ายของคริสตจักร “Light Now” (25-27 กย.)

ขอให้พวกเรานมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริง!

ให้เราสำรวจดูว่า “จิตวิญญาณ” ของเราในเวลานี้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะนมัสการพระเจ้าหรือไม่?

จิตวิญญาณของเรากำลังถ่อมลงและยอมจำนนต่อพระองค์อย่างแท้จริงหรือไม่?

จิตวิญญาณของเรากำลังแสวงหาพระเจ้าด้วยความรักและยำเกรงพระองค์หรือไม่?

จิตวิญญาณของเรากำลังนมัสการพระเจ้าโดยปฏิบัติตาม “ความจริงแห่งหลักพระคัมภีร์”

หรือว่าเรากำลังนมัสการพระองค์โดยเอา “ตัว” หรือ “ใจ” ของเราเป็นศูนย์กลาง โดยไม่กระทำตามพระวจนะแห่งความจริงของพระองค์!

วันนี้ ขอต้อนรับทุกคนทั้งที่มาค่ายและที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ โดยตรงเพื่อมานมัสการร่วมกันในวันนี้

ขอให้เรารักพระเจ้าและรักซึ่งกันและกัน และรักที่จะฟัง  เชื่อฟัง และทำตามพระวจนะของพระองค์อย่าง 100 %

ขอให้ชีวิตของเรา “ฉายแสง” (Light Now) อย่างสุกใสต่อคนรอบข้าง นับจากวันนี้เป็นต้นไป!

ขอพระเจ้าอวยพรเสมอ

ด้วยรักจากใจ

ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

(ในนามของคณะผู้อภิบาล)

ปล.

  1. พฤหัสที่ 1 ตุลาคม นี้อย่าลืมศึกษาพระคัมภีร์ 1ซามูเอลที่ CJ เหมือนเดิมนะครับ!
  2. อย่าให้ค่าย Light Now นี้ติดลบเด็ดขาดนะครับ!    หากติดลบพวกเราต้องช่วยกันทำให้หายติดลบ Right Now! มิฉะนั้น พระเจ้าจะมิได้รับเกียรติจากค่ายของเราเลย!
 Posted by at 4:07 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)