ไม่ต้องพักค้างคืน

ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้เขม้นดูสวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้า และพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วท่านได้กล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่อง และบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า” (กิจการ 7:55−56)

เวลาเดินทาง ผมพยายามหลีกเลี่ยงไม่พักค้างคืน  พยายามเลือกเที่ยวบินที่บินตรงที่สุดทุกครั้งไป

ขอบคุณพระเจ้าที่เวลาไปสวรรค์เราไม่ต้องพักค้างคืน ไม่มีที่ๆเรียกว่าไฟชำระในพระคัมภีร์ หรือที่ๆเรียกว่า “วิญญาณหลับไหล” ไม่มีสภาวะหยุดนิ่งไม่ไหวติง แต่พระคัมภีร์สัญญาว่าผู้เชื่อจะเข้าไปเฝ้าต่อหน้าพระคริสต์ทันทีที่หมดลมหายใจ

เมื่อคริสเตียนตายลง เขาจะเข้าสู่สวรรค์ครับ

อ.เปาโลเขียนว่า “เรามีความมั่นใจ และเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้” (2โครินธ์ 5:8) พระเยซูตรัสกับโจรบนไม้กางเขนข้างๆพระองค์ว่า “ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” (ลูกา 23:43)

ยอห์น บันยัน พูดถึงความตายเอาไว้ว่า “เป็นเพียงทางออกจากคุกไปสู่พระราชวัง”

แต่ไม่ได้หมายความว่าเรานั่งรอความตาย แต่หมายความว่าเราไม่ควรกลัวความตาย เพราะความตายได้ตายไปแล้วเมื่อพระเยซูคริสต์คืนพระชนม์ เพราะพระเยซูยังทรงพระชนม์ พระองค์ประทับอยู่เบื้องขวาพระบิดา

เมื่อคุณถึงวันที่ต้องจากโลกนี้ไป องค์พระเยซูจะรอคุณอยู่ ผมไม่ทราบว่าพระองค์จะประทับยืนรอรับคุณหรือผมเหมือนอย่างที่ทรงทำเพื่อสเทเฟนหรือเปล่า? (ดูกิจการ 7:55–56) แต่ที่แน่ๆพระองค์ทรงรออยู่

และสำหรับคริสเตียนที่เดินตามน้ำพระทัยพระเจ้า ความตายจะมาถึงตามที่พระเจ้ากำหนด – ไม่ช้าและไม่สายกว่าสักนาทีเดียว พูดตรงๆนะครับ ไม่มีอะไรที่คุณทำเพื่อยืดชีวิตออกไปเกินกว่าที่พระเจ้ากำหนดไว้ ไม่มีอะไรการันตีได้ว่าคุณจะอายุยืนยาว สิ่งที่จะการันตีมีเพียงการดำเนินชีวิตอย่างเต็มศักยภาพตามที่พระเจ้ามีไว้ให้คุณ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.