อย่าลืม

พระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิวและเลี้ยงท่านด้วยมานา ซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านตระหนักแก่ใจว่า มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หามิได้ แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:3)

ก่อนคนอิสราเอลจะเข้าสู่ดินแดนพันธสัญญา พระเจ้าทรงเตือนเขา “ท่านทั้งหลายจงจำพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำลังแก่ท่านที่จะได้ ทรัพย์สมบัตินี้ เพื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรง กระทำโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน ดังวันนี้  (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18)

คนอิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 40 ปี พวกเขาจำต้องพึ่งพระเจ้าสำหรับอาหารเช้า เที่ยง และเย็น ทุกๆวันพระเจ้าประทานมานาให้ ซึ่งตกอยู่ข้างหน้าเต็นท์พวกเขา แต่เมื่อพวกเขาหยุดเพื่อเตรียมตัวเข้าแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหล ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ พระเจ้าทรงตรัสเตือนพวกเขาว่า “เมื่อพวกท่านกำลังเข้าสู่แผ่นดินนี้ เราอยากให้พวกท่านจงจำเราไว้ เพราะเมื่อพวกท่านได้กินอย่างอิ่มหนำ ก็จงอย่าลืมองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกท่าน”

ความมั่งคั่งมักทำให้เราเหลิงและพอใจในตนเอง บางครั้งเราคิดว่าไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าเมื่อเรามีเงินเดือนงาม มีรายได้จากการลงทุน มีอาชีพ มีบ้าน สุขภาพแข็งแรง หรือมีครอบครัวดี แต่เมื่อเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดหุ้นพังทะลาย หรือบ้านถูกไฟไหม้ทั้งหลัง หรือสุขภาพย่ำแย่ เมื่อนั้นเราหันไปหาพระเจ้า และสำนึกได้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญแท้จริง

เมื่อเรามีมาก เราก็อาจลืมพระเจ้า คิดว่าเราทำได้เอง แต่ความทุกข์ยากจะลดเราลงให้เหลือแค่ความถ่อมใจ

ดังนั้นถ้าชีวิตคุณตอนนี้ไปได้สวย เป็นเรื่องวิเศษครับ แต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณ – อย่าลืมองค์พระผู้เป็นเจ้า อย่าลืมถวายพระสิริแด่พระองค์

ในอีกมุม ถ้าชีวิตเกิดผิดพลาด ได้ยินแต่ข่าวร้าย ผมก็อยากจะบอกคุณว่า “อย่าลืมพระเจ้า” หันกลับมาหาพระองค์ เรียกหาและร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระองค์นะครับ

โดย: Pastor Greg Laurie

อนุญาตโดย  Harvest Ministries with Greg Laurie

PO Box 4000,Riverside,CA92514

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.