เชื่อมต่อให้ครบวงจร

“จงทราบเถิดว่า พระเจ้าทรงแยกธรรมิกชนไว้สำหรับพระองค์ พระเจ้าทรงสดับฟังเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์” (สดุดี 4:3)

ถ้ามีเหตุผลที่ผมและคุณจะอธิษฐาน น่าจะเป็นเพราะพระเยซูทรงบอกให้เราทำ (ดูลูกา 18:1ข)

แต่คุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องพูดกับพระเจ้าเรื่องความต้องการของเราด้วย ในเมื่อ “…เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว” (มัทธิว 6:8)

อธิษฐานไม่ใช่เป็นการเอาชนะในสิ่งที่พระเจ้ายังไม่อนุญาต แต่เป็นการรอคอยตามพระประสงค์ เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานใหญ่ที่พระเจ้าให้สิทธิพิเศษแก่เราเพื่อร่วมมือกับพระองค์ในการอธิษฐาน

เอเฟซัส  6:18 บอกเราให้อธิษฐาน “ในพระวิญญาณ” คำอธิษฐานใดที่พระวิญญาณบริสุทธ์ ใส่ไว้ในใจคุณ จะได้รับคำตอบ เพราะคำอธิษฐานที่ขึ้นไปถึงสวรรค์เป็นคำอธิษฐานที่เริ่มต้นมาจากสวรรค์ก่อน เราเพียงแต่เชื่อมต่อให้ครบวงจรเท่านั้น

โดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.