เราจะรู้จักทางพระองค์ได้หรือ?

“พระมรรคาของพระองค์อยู่ในทะเล พระวิถีของพระองค์อยู่ในน้ำมหึมาทั้งหลาย ถึงกระนั้นรอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครรู้” (สดุดี 77:19)

ผมได้ไปที่ทะเลกาลิลี เป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลง พระเยซูเคยเดินบนทะเลที่นั่น แต่คุณไม่เห็นรอยพระบาท เมื่อเรือแล่นไปบนทะเลจะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ ใช่หรือไม่? เมื่อเกวียนแล่นไปบนทาง มันจะทิ้งรอยไว้ ใช่หรือเปล่า? แต่เรือไม่ทิ้งร่องรอยไว้บนพื้นน้ำ

พระเจ้ากำลังตรัสสิ่งใดในสดุดีตอนนี้? เราจะไม่มีทางรู้จักพระองค์โดยศึกษาประวัติศาสตร์ – ศึกษาว่าพระองค์ทำสิ่งใดบ้าง ทางของพระองค์นั้นยากเกินหยั่งถึง อิสยาห์  55:8-9 กล่าวว่า “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉันใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความคิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉันนั้น”

แต่เราสามารถรู้จักทางของพระองค์ได้ เพราะพระองค์ตรัสไว้ในสดุดี 103:7 “พระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสส พระราชกิจของพระองค์ แก่ประชาชนอิสราเอล”

และในมีคาห์  4:2 เราพบว่า – และประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้า ยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เรา และเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์”  

คุณพยายามค้นหาพระเจ้าโดยใช้ความฉลาด อารมณ์ศิลปิน และปัญญา แต่พระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่มีวันรู้จักพระองค์ด้วยวิธีนั้น เราต้องเอาปัญญามาวางไว้ในฝุ่น และทูลพระองค์ว่า “โปรดสำแดงทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์เถิด”

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.