เอาชนะความท้อใจได้อย่างไร

“เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33)

ผมเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับการประมูลของที่เกิดขึ้นในนรก พระเจ้าตรัสว่า “เจ้าซาตาน เจ้าจำเป็นต้องลดกำลังอาวุธที่มีอยู่ลง” พวกซาตานจึงนำอาวุธบางชิ้นของศัตรูออกมาประมูล และอาวุธที่ประมูลได้ราคาสูงสุดคือเครื่องมือแห่งความท้อใจ เพราะเป็นอาวุธที่ใช้ได้ดีมากกับมนุษย์

เราต่างก็ท้อใจบ้างเป็นบางครั้ง  และความท้อใจอาจเป็นได้ตั้งแต่เซ็ง เบื่อหน่าย อ่อนล้า อาจถึงขั้นรุนแรงจนเป็นโรคซึมเศร้าได้ แม้แต่ธรรมิกชนหลายท่านในพระคัมภีร์ก็เคยเกิดอาการนี้กันมาแล้ว … วีรบุรุษทั้งหลายในพระคัมภีร์เช่น โมเสส เอลียาห์ ดาวิด และเปโตร

ความท้ออาจเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ อาจเป็นเซื่องซึม – อาการที่เรียกว่า “ว่างเปล่า” และถ้าไม่จัดการให้ดี มันจะกลายเป็นเศร้าสร้อย และที่สุดจะกลายเป็นช่วยตัวเองไม่ได้เมื่อปล่อยให้อาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ

แต่ในพระเยซูคริสต์ คุณสามารถเอาชนะความท้อใจได้ และตามที่พระเยซูตรัสไว้ในพระวจนะด้านบน สันติสุขเดียวที่เอาชนะความท้อใจได้มีในองค์พระเยซูเท่านั้น  แน่นอนโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหา แต่เราสามารถเอาชนะได้เพราะพระคริสต์ทรงชนะแล้ว ดังนั้นเมื่อไรที่คุณเกิดความท้อ เข้ามาพึ่งพิงองค์พระเยซูผู้ทรงมีชัยเพื่อให้เราได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์

เมื่อถูกความท้อใจจู่โจม วางใจในพระเยซูเพราะพระองค์ทรงมีชัยเหนือทุกๆปัญหาในโลกนี้

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoing.org


Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.