ส.ค. 062012
 

“และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด จะปรนนิบัติพระซึ่งบรรพบุรุษของท่านปรนนิบัติอยู่ในท้องถิ่นฟากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติส หรือของคนอาโมไรต์ในแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า(โยชูวา 24:15)

คุณคงจำโฆษณาย้อนหลังไปในปี 1990 ได้ เป็นโฆษณารองเท้าสำหรับใส่วิ่งชื่อดัง มีสโลแกนว่า “ชีวิตมันสั้น รุกหนักไปเลย” จำได้ว่าเห็นครั้งแรกผมก็คิดตาม นี่เป็นวิธีใช้ชีวิตที่คนส่วนใหญ่คิด –  ชีวิตมันสั้น รุกหนักไปเลย – ใช้มันให้เต็มที่ ขณะยังมีชีวิต
แต่ผมมีแนวคิดที่ดีกว่าที่ทุกคนควรทำ : ชีวิตมันสั้น จงคิดให้หนัก – คิดให้หนักเพราะเมื่อถึงสุดปลาย ข้ออ้างต่างๆที่คุณใช้มาจะจบสิ้นลง และนี่คือเหตุที่ทำไมคุณต้องให้มันจบสิ้นลงในวันนี้ “ข้าแต่พระเยซู พระองค์เป็นความหวังเดียวของข้าพระองค์ ถ้าไม่มีพระองค์ก็ไม่มีสิ่งใดแล้ว” เมื่อคุณไปถึงสุดปลายเชือกและเข้าสู่นิรันดร์กาลที่ไม่สิ้นสุด คุณจำเป็นต้องวางใจในพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอด และเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพื่อจะเข้าสู่นิรันดร์กาลกับพระองค์

ขณะที่โลกบอกให้เราใช้ชีวิตเพื่อวันนี้ เพราะมันจะไม่มีให้ใช้เมื่อเราตาย ความจริงคือสิ่งที่เราตัดสินใจวันนี้จะมีผลกว้างไกลไปถึงนิรันดร์กาล
ใช่ครับ ชีวิตบนโลกนี้มันสั้น แต่ชีวิตในนิรันดร์กาลไม่มีวันจบสิ้น ดังนั้นเลือกเสียวันนี้ว่าคุณจะปรนนิบัติผู้ใด เพราะสิ่งที่คุณเลือกในวันนี้จะมีผลต่ออนาคตนิรันดร์ที่คุณจะไปอยู่  ชีวิตมันสั้น คิดให้หนักในการรับใช้พระเยซู พระองค์ผู้เดียวสามารถให้คุณไปใช้ชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ของพระเจ้าได้

ชีวิตนี้มันสั้น คิดให้หนัก และเลือกปรนนิบัติพระเยซู พระองค์ผู้เดียวที่ประทานชีวิตนิรันดร์ให้ได้ 

 

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.