ส.ค. 132012
 

“หนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไร โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์” (สดุดี 119:9)

เด็กๆปิติยินดีในสิ่งที่เขามี
หนุ่มสาวปิติยินดีในสิ่งที่เขาทำ
และผู้ใหญ่ปิติยินดีในสิ่งที่เขาเป็น

ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไหร่ คุณยิ่งปรารถนาจะเป็นบางสิ่ง — ไม่ใช่แค่มีบางสิ่ง หรือได้ทำบางสิ่ง แต่อยากจะเป็นบางสิ่ง

คุณอยากเป็นอะไรในวันนี้ครับ? เป็นที่รู้จักในเรื่องแฟชั่นการแต่งตัว?  ในเรื่องการปิดการซื้อขายอย่างมืออาชีพ? สไตล์ตกแต่งที่พักอาศัย? หรือคุณอยากให้ผู้อื่นรู้จักว่าคุณเป็นผู้มีใจบริสุทธิ์ – จิตใจที่ยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า?

มัทธิว 5:8 กล่าวว่า “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า”

พวกเขาจะได้รู้ในสิ่งที่ไม่มีใครรู้ได้ ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ และจะเห็นในสิ่งที่มองไม่เห็นได้ ผมอยากมีใจเช่นนี้  คุณล่ะครับ?

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 

 Posted by at 10:06 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)