คุณจะออกจากความตายมามีชีวิตได้อย่างไร

แต่พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณา เพราะเหตุความรักอันใหญ่หลวง ซึ่งพระองค์ทรงรักเรานั้น ถึงแม้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วในการบาป พระองค์ยังทรงกระทำให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณ) – เอเฟซัส 2:4-5

มเคยได้ยินเรื่องชายชาวจีนคนหนึ่งที่รักษาประเพณีของครอบครัวไว้โดยการนำอาหารเก้าอย่างไปไว้ที่หลุมศพของสมาชิกครอบครัว วันหนึ่งมีชายอเมริกันนำดอกไม้ไปวางไว้ที่หลุมศพของสมาชิกในครอบครัวใกล้ๆกัน คนอเมริกันเห็นคนจีนนำอาหารเก้าอย่างวางไว้บนหลุมศพก็รู้สึกขำ จึงเดินเข้าไปหาชายชาวจีนแล้วพูดว่า “ผมขอถามอะไรหน่อยครับ คุณคิดว่าเมื่อไหร่คนในหลุมศพจะลุกขึ้นมากินอาหารนี้ครับ?”

ชายชาวจีนตอบว่า “ในทันทีที่คนในหลุมศพโน้นลุกขึ้นมาดมดอกไม้น่ะครับ”

ถ้าปราศจากพระเยซูคริสต์ชายและหญิงทุกคนก็ตายไปแล้ว พวกเขาไม่รับรู้ ไม่มีความรู้สึกในเรื่องฝ่ายวิญญาณ ไม่มีความกระหายในพระคำของพระเจ้า หรืออธิษฐาน  หรืองานรับใช้อื่นๆ ทำไมครับ? เพราะผู้คนที่ไม่มีพระเยซูคริสต์ก็คือคนที่ตายแล้ว

แต่ในทางกลับกัน ในพระเยซูคริสต์เราถูกทำให้เป็นขึ้นมา และเมื่อเป็นขึ้นมาแล้ว เราจะกระหายในพระคำของพระเจ้า เราปรารถนาอยากมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ และเราอยากจะปรนนิบัติพระองค์ด้วยชีวิต

ในพระคริสต์เรามีชีวิต ถ้าคุณยังไม่มี มาหาพระองค์ในวันนี้นะครับ และรับประสบการณ์กับชีวิตแท้ที่มีในความสัมพันธ์กับพระองค์เท่านั้น

ย้ายจากความตายมาสู่ชีวิตในพระเยซูคริสต์วันนี้เพื่อรับการอภัยบาปของคุณ

อนุญาตโดย: Pastor Jack Graham

Jack Graham Power Point Ministry: www.powerpoint.org

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.