ส.ค. 242012
 

เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค(มัทธิว 28:19-20)

คุณเคยแบ่งปันเรื่องราวที่พระเจ้าช่วยคุณให้รอดกับผู้อื่นหรือเปล่า? บางคนกลัวที่จะทำเช่นนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี หรือกลัวว่าจะมีคนถามคำถามที่ตอบไม่ได้ คุณเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหม?

ผมเชื่อว่ามันไม่เป็นไรที่จะพูดว่า “ฉันไม่รู้” การละเลยไม่ใช่ความบาป แต่การปล่อยให้ตัวเองเป็นอยู่แบบนั้น นั่นแหละคือบาป

พระเจ้าทรงเรียกคุณให้มาเป็นพยานฝ่ายพระองค์ ทราบหรือไม่ว่าคริสเตียนคือใคร? คือพยานครับ – คือคนที่ได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัสประสบการณ์ของพระเยซูคริสต์ – ไม่มีอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น

พระเยซูไม่ได้เรียกเราให้ไปเป็นนักกฎหมายเพื่อต่อสู้คดี พระองค์เรียกเราให้มาเป็นพยานของพระองค์ วันนี้คุณพร้อมจะเป็นพยานเพื่อพระองค์หรือยัง?

อนุญาตโดย : Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 Posted by at 12:01 am

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)