ส.ค. 282012
 

“และพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์” (เอเฟซัส 2:6)

ทำไมอุโมงค์ที่ว่างเปล่าจึงเต็มด้วยพระสง่าราศี? เพราะความสำคัญไม่ได้อยู่แค่ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงฟื้นคืนพระชนม์ให้พระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงคืนชีวิตให้คุณๆด้วย เพื่อให้คุณได้ดำเนินตาม “ชีวิตใหม่” (ดูโรม 6:4) ผมออกมาจากอุโมงค์แล้ว ผมเป็นขึ้นมาแล้ว คุณก็ด้วย คุณได้รับความรอดแล้ว

พระเยซูคริสต์ประทับอยู่ที่ไหนตอนนี้? พระองค์ประทับนั่งในสวรรค์สถาน

แล้วคุณล่ะนั่งอยู่ที่ไหน? ที่เดียวกันครับ คุณไม่จำเป็นต้องตายก่อนถึงไปสวรรค์ ในพระคริสต์คุณก็กำลังนั่งอยู่ในสวรรค์สถานแล้วครับ

เราหนุนใจพี่น้องด้วยการบอกพวกเขาให้เงยหน้าขึ้นเบื้องบน ทั้งๆที่จริงแล้วเราควรพูดว่า “มองลงไปข้างล่างสิ” คุณนั่งอยู่ในสวรรคสถานแล้ว ดังนั้นจงมองว่าปัญหานั้นอยู่ต่ำกว่าคุณ พี่น้องครับ คุณมีชีวิตใหม่แล้วนะครับ

ใช้เวลาชั่วครู่ ทูลขอให้พระองค์ประทานชีวิตใหม่ หรือขอบพระคุณที่คุณได้รับมาแล้วนะครับ

อนุญาตโดย: Pastor Adrian Rogers

Daily devotional

Love worth finding ministries: www.lwf.org

 

 Posted by at 10:13 pm

 Leave a Reply

(ต้องใส่)

(ต้องใส่)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.